Kyrkofolket borde ta täten i miljödebatten

Debatt Artikeln publicerades

Jag blev glad när jag läste John K. Nilssons insändare den 25 januari. Äntligen en prästkollega som vill värna naturen, inte bara människan utan även till exempel vargen.

En kollega som är positiv till vindkraft med mera, som insett att en stor del av jordens fauna är hotad på grund av växthuseffekten, och den accelererande utrotningen av arter mestadels på grund av oss människors sätt att leva, och som har insett att kärnkraften inte har en framtid genom sitt mycket farliga avfall som vi lämnar efter oss till kommande generationer. En prästkollega som förstår att vi bland annat måste ha vindkraft, en ren energi, som en del av framtidens energi för att inte ytterligare hota jordens överlevnad.

Men var är ni övriga präster, pastorer, kyrkoarbetare, kyrkopolitiker i debatten? Inser ni inte att detta borde vara bland det viktigaste vi kunde ta upp i vår förkunnelse, vår teologi med mera? För kristen tro och etik ska väl syssla bland annat med viktiga frågor i nutiden och framtiden, eller hur?

Det fanns en man som hette Jesus; hade han levt som fysisk person på jorden i dag, är jag övertygad om att han hade varit bland de främsta i miljökampen.

Välkommen till landets ekoteologiska nätverk John K. Nilsson!