Långsiktig lösning på dumpningsproblem

Debatt Artikeln publicerades
Den rådande sop- och råttproblematiken runt återvinningsstationerna är mycket beklaglig, menar insändarskribenten.
Foto: Bosse Nilsson
Den rådande sop- och råttproblematiken runt återvinningsstationerna är mycket beklaglig, menar insändarskribenten.

Replik till ”Sopanarki och råttproblem” tisdag 9 oktober.

Den rådande sop- och råttproblematiken runt återvinningsstationerna är mycket beklaglig. Vi på miljö- och hälsoskyddsavdelningen har under en längre tid arbetat med flera olika insatser med målet att försöka hindra just denna dumpning.

Bland annat besöker inspektörer de drabbade återvinningsstationerna med jämna mellanrum för att försöka hitta information som visar på vem som kan ha dumpat soporna. Om exempelvis kontaktuppgifter påträffas tar vi kontakt med vederbörande och därefter lämnas uppgifterna vidare till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som är ansvariga för återvinningsstationerna.

Med hjälp av uppgifterna kan FTI både polisanmäla de som har skräpat ner och fakturera dem för städning av stationen. Det är FTI som ansvarar för placering och drift av återvinningsstationerna. Att stänga en station är inte helt enkelt eftersom den trots allt bidrar till samhällsnytta. Det egentliga problemet är inte återvinningsstationerna i sig utan den dumpning som pågår där. Vi arbetar därför mycket med avfallsfrågan i vår tillsyn av verksamheter, och har en aktiv dialog med både FTI, Samhall och Renhållningen Kristianstad för att försöka hitta en mer långsiktig lösning på dumpningsproblematiken.

Om du ser någon form av dumpning när du besöker en återvinningsstation, anmäl i första hand till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) på telefonnummer 0200-88 03 11. Det går även bra att kontakta kommunen på telefonnummer 044-13 50 00.

Linda Siggelow

Miljö och hälsoskyddsinspektör

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun