Långsiktiga förutsägelser om klimatet är inte möjliga

Debatt ,

Replik på Fredrik Winbergs insändare "Att ta tag i klimathotet är att ta ansvar för kommande generationer", Kb 24/2.

Du använder dig av den vanliga klyschan att forskarna är överens, vilket inte är sant. IPCC hävdar att de har stöd av 97 procent av klimatforskarna, vilket senare vid granskning har visat sig vara 3 procent eller 7 promille av de tillfrågade.

IPCC:s klimatmodeller har inte verifierats eller validerats som är normen för vetenskap. De duger inte som beslutsunderlag för politiska beslut. Vilka klimatförändringar ser du Fredrik W? Att det blivit kallare sedan medeltiden eller att vi erhållit en klimatförbättring på cirka en grad Celsius.

Det pågår ingen extra snabb global uppvärmning som är orsakad av människan. Uppvärmningen har avstannat sedan 1997, även om fuskande klimatforskare (Climategate 2009 Köpenhamn; Manns hockeyklubba inom IPCC; NOAAs justering av temperaturdata inför Parismötet) försöker visa något annat!

Du skriver att koldioxiden i vår atmosfär har ökat, vilket är helt riktigt. Forskarna är inte överens om hur mycket som beror på antropogen påverkan. För övrigt vilket gränsvärde CO2 ska finnas för att växtligheten och vi ska kunna föda jordens växande befolkning. CO2 är livets gas? Vilken är jordens optimala medeltemperatur?

Klimatet berör vår hälsa. Detta är sant, kalla bad kan vara nyttiga, däremot åker reumatiker gärna till värmen för att förbättra sin hälsa. Alternativa bränslen och investeringar i sol- och vind avger även CO2.

Koldioxiden är ingen pollutant, men i samband med förbränning avges andra icke miljövänliga föroreningar En framtida produktion av elbilar kan reducera detta.

Dilemmat är hur ska elen produceras då sol- och vind är helt opålitliga och för närvarande har vi dålig förmåga att ta vara på strömmen som produceras . Investeringar i sol ovh vind kräver enorma subventioner av oss skattebetalare. Pengar som kanske gör större nytta inom övrig välfärd.

Dina trosfränder Brundin och Goldmann publicerade en debattartikel i Aftonbladet. 68 procent av tidningens läsare tar avstånd från deras uppfattning!

IPCC:s arbetsgrupp 2001 formulerade detta: Klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system och därför är långsiktiga förutsägelser inte möjliga. Läs det ytterligare en gång och informera övriga politiker, så att de använder våra skattepengar till förnuftiga beslut.

Jan Norlin

Åhus