Läroplanen måste göras om för grundskolan

Debatt ,
Foto:Lars Pehrson/SvD/TT

Om man inte ens förstår frågan är det rätt svårt att hitta fram till svaret. Det gäller också i skolan.

De mål som skolans läroplan slår fast är svåra att förstå, både för eleverna och för de föräldrar som försöker hjälpa sina barn. Och då blir det också väldigt svårt att veta vad man ska göra och vad man ska försöka lära sig.

Jag är inte säker på var jag skulle börja (eller sluta) för att visa att jag kan ”föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.” (Kunskapskrav för geografi i årskurs sex)

Däremot skulle jag kanske klara av att ”föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och (då beskriva) komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.” (Kunskapskrav för samhällskunskap i årskurs nio)

När skolans mål är svåra att förstå drabbar det naturligtvis alla elever. För de mest ambitiösa innebär det en arbetsuppgift utan slut, för de som har svårt i skolan blir det bara omöjligt.

Det innebär också att elevernas bakgrund får större betydelse för resultaten. Barnet med geografilärare som förälder kan kanske lyckas med lite hjälp. För dem vars föräldrar inte hjälper till innebär det bara ett enda stort frågetecken.

Som liberal vill jag att alla elever ska få chans att lyckas i skolan. Ska kunskapsresultaten höjas och alla elever ha en möjlighet att lyckas måste det bli mycket tydligare vilka kunskaper man ska försöka lära sig.

Därför måste läroplanen för grundskolan görs om och blir tydligare. Man måste kunna förstå vad det är man ska lära sig. För mig är det viktigt att man i det arbetet lyssnar mycket noga på yrkeskunniga och erfarna lärare.

Christer Nylander (L)

Kristianstad

V ordf riksdagens utbildningsutskott