Livsmedelsverket är åter på villovägar

Debatt Artikeln publicerades

Förra året kritiserade vi Livsmedelsverket för att de varnade mot animaliska produkter, trots bristen på vetenskapliga bevis. Som svar publicerade de en lista på 72 studier som de menade gav stöd.

En ingående analys av dessa studier visade att endast två kunde, med viss tveksamhet, användas som argument; resten var värdelösa, visade motsatsen, eller handlade om något helt annat.

Nyligen kritiserade vi på nytt Livsmedelsverket, denna gång för att deras kostråd för barn är hälsovådliga och endast byggde på en undermålig studie sponsrad av margarinindustrin.

Nu (26/8) påstår tre representanter för Livsmedelsverket att det ”bland de experter världen över som forskar inom området finns en samsyn om att det inte är nyttigt att äta mycket smör och grädde”. Låt oss då se vad dessa experter tycker.

I Januari publicerades en översiktsartikel i American Journal of Clinical Nutrition, världens ledande medicinska tidskrift på kostområdet.

Den sammanfattade forskningsläget kring mättat fett fram till 2010 och var författad av 17 välkända forskare från USA, Storbritannien, Frankrike, Australien och Skandinavien med spetskompetens inom nutritionsområdet; alla har sedan många år varnat för det mättade fettet.

Här kan man läsa följande: ”There is no consistent evidence that a higher intake of dairy products is associated with CHD risk in epidemiologic studies, but data do support the beneficial effects of dairy products on type 2 diabetes risk”.

Eller på enkel svenska: Det finns inga belägg för att mejeriprodukter ger hjärtinfarkt; däremot pekar mycket på att de skyddar mot åldersdiabetes.

Är det inte dags att Livsmedelsverket slutar upp med att ge kostråd?

Uffe Ravnskov
med dr, docent, oberoende forskare, Lund

Karl, E Arfors
professor emeritus, tidigare explorativ forskningschef Pharmacia AB

Christer Enkvist
före detta landstingsöverläkare, tidigare medlem av SBU

Göran Petersson
professor kemisk miljövetenskap, Chalmers

Tore Scherstén
professor emeritus, tidigare huvudsekreterare i Statens medicinska forskningsråd

Ralf Sundberg
docent

Jørgen Vesti Nielsen
överläkare