Löfven och Fritzon administrerar en nationell vårdkris

Debatt Artikeln publicerades
Kön till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har tredubblats sedan 2014, menar insändarskribenterna.
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Kön till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har tredubblats sedan 2014, menar insändarskribenterna.

I Skåne väntar 114 872 personer i en vårdkö just nu. 29 832 av dessa har väntat alldeles för länge. Situationen med alarmerande vårdköer är inte bara katastrofal i Skåne, det är riktigt illa i hela Sverige.

120 000 personer väntar på att få en operation, 290 000 väntar på att få träffa en specialist efter remiss från vårdcentralen. Längst väntetider har socialdemokratiskt styrda regioner och landsting, som Skåne. Utvecklingen måste brytas.

Stora delar av landets hälso- och sjukvård ger vård på en internationellt mycket hög medicinsk nivå, så även sjukvården i Skåne. Tiotusentals medarbetare gör fantastiska insatser varje dag - för de patienter som väl kommer innanför dörrarna. En av tio får inte ens träffa sin läkare på vårdcentralen i tid. Många har totalt väntat mer än sju månader från första kontaktförsök till dess att behandling ges.

Sverige har Europas längsta väntetider i sjukvården. Människor riskerar att få sitt tillstånd försämrat i väntan på vård. Vad som är särskilt anmärkningsvärt är att antalet personer som har väntat längre än tre månader på operation har mer än fördubblats i Sverige sedan 2014.

Sämst är utvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) – totalt i Sverige står över 7 000 barn i kö, ökningen är mer än en tredubbling av BUP-köerna.

I oktober 2014, när Moderaterna lämnade över makten till Socialdemokraterna, låg tillgängligheten till BUP på över 90 procent. I oktober 2017 efter tre år med Socialdemokraterna låg tillgängligheten på dryga 40 procent. Senaste mätningen var nere på 20 procent. För ett barn i behov av psykiatrisk vård är tiden oerhört avgörande.

Helhetsbilden är tydlig: statsminister Stefan Löfven administrerar en nationell vårdkris. Henrik Fritzon spär på den i Skåne. En viktig förklaring till att alliansregeringen kunde korta vårdköerna var kömiljarden. Det var en prestationsbunden insats för att minska väntetiderna.

Oberoende utvärderingar visar att kömiljarden gav snabba resultat. Ändå valde den rödgröna regeringen att avskaffa kömiljarden. De områden där köerna inte ökar i Skåne är de delar inom bland annat hörsel- ögon- och hudsjukvård som ingår i vårdval.

Här har behoven de senaste åren fördubblats, ändå behöver ingen vänta i kö. Vårdval och upphandling är beprövade koncept för att snabbt hitta rätt kompetenser till välbehövligt vårdarbete – som det rödgröna styret nu med stöd av Sverigedemokraterna börjar lägga ner.

Vi ser att den nationella sjukvårdspolitiken och det bristande skånska ledarskapet leder utvecklingen åt helt fel håll. Moderaternas svar är glasklart: Kömiljarden bör utvecklas och återinföras.

Den nya kömiljarden ska utökas till tre miljarder kronor och breddas till att också omfatta laboratorietester och röntgen. Kömiljarden ska dessutom ha ambitiösare tidsgränser och vara ännu bättre samordnad. Dessutom måste Region Skåne ta tillvara all tillgänglig vårdpersonal – oavsett om de vill arbeta offentligt eller privat.

Så kan vi återigen korta vårdköerna och städa upp efter ett socialdemokratiskt sjukvårdsmisslyckande.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

socialpolitisk talesperson

Carl Johan Sonesson (M)

oppositionsråd i Region Skåne