Maltesson - älgjakt - 13/10

Johan Maltesson ,
Foto:Lars Pehrson / SvD / TT

Nu har årets älgjakt börjat i Skåne. Det är en blodig machosysselsättning som rimligtvis borde förvisas till historiens bakgård. Men tyvärr ökar istället intresset för jakt – inte minst bland unga och bland kvinnor. Detta är en mycket oroande trend ty en kultur som hyllar och glorifierar dödande och som ser dödande går stick i stäv med det mer empatiska, mjukare samhälle vi alla bör sträva efter. 

Vi får aldrig glömma (eller låtsas glömma) att alla arter av ryggradsdjur har stor förmåga att känna smärta. Smärta känns lika mycket för en fisk eller en älg som för en människa. Även känslor såsom ångest, rädsla, sorg och saknad är hos många djur fullt jämförbara med det vi som människor kan känna. Däggdjurs och fåglars medvetandenivå ligger ofta alls inte långt efter vår. Våra kroppar, nervsystem och hjärnor är otroligt lika – en älgs intellekt kan ungefär jämställas med det hos ett litet barn. Detta är vad jägare skjuter på.  

Det som istället framför allt skiljer människan från andra djur är vår förmåga att förstå konsekvenserna av vårt handlande – förstå vad det innebär att döda, skada och orsaka lidande. Vi vet att jakt, fiske, pälsfarmer och slakterier innebär att vi orsakar andra kännande varelser lidande. Vi väljer att bejaka våld för eget nöje eller njutning. Detta förhärligande av våld och död är förödande för vårt samhälle – hur ska våra barn ta till sig att våld och dödande är fel när det uppmuntras och hyllas då det riktas mot försvarslösa djur? 

Jakt är inte god naturvård. På grund av jakten är våra stammar av klövdjur onaturligt stora. Jägare stödutfodrar djuren för att ha fler djur att jaga – och många jägare motsätter sig återkomsten av stora rovdjur såsom varg och lodjur vilka skulle hålla viltstammarna nere på naturlig väg. Dessutom ökar antalet viltolyckor dramatiskt då djuren stressas under jaktsäsong. En bättre lösning på problemet med för stora viltstammar är att arbeta med tillfällig sterilisering av djuren för att motverka att för stora kullar föds. Metoder för detta har redan provats på andra håll i världen med goda resultat. Detta i kombination med en fast återetablering av varg och lo i Skåne vore till god hjälp för att skapa en mindre, mer naturlig viltstam och samtidigt återskapa en vackrare, vildare och mer spännade natur.

Vi människor behöver inte döda. Vi har ett val. Borde vi inte istället lära ut kärleksbudskapet till våra barn, att älska sin nästa även när hon inte ser ut eller tänker just som du, och skapa förståelse för det annorlunda? Vi människor har ett ansvar att vårda vår planet och att lära oss om och av den. Vi ska njuta av det den ger oss. Ät av skogens och ängarnas bär och svampar. Njut av fågelsången och blommorna. Ta med dig kameran och kikaren och gå ut och upplev. Men snälla, sluta att döda. Om vi inte slutar med att skapa lidande och död för att vi tycker att det är “roligt” eller “spännande“, då är jag mycket bekymrad och pessimistisk kring vår framtid.