”Man måste bygga ut ledningsnätet”

Debatt ,

Nyligen fick vi veta att Danmarks vindkraft svarade för 100 procent av behovet den 9:e juli. Det gladde många, men vi får inte dra felaktiga slutsatser av det.

Produktionsdata visar att på eftermiddagen den 8 juli steg effekten från vindkraft, så att den mötte behovet, som gick ner inför natten. När det steg nästa morgon räckte vindkraften inte till, men kompletterades av solkraft, så att det bara behövdes cirka tio procent kolkraft för behovstoppen mitt på dagen den 9:e. Detta upprepades den 10 juli fram till eftermiddagen då det plötsligt slutade att blåsa. Sedan kunde den förnybara energin möta behovstoppen mitt på dagen först den 18:e och sedan den 26:e, då månadens maxvärde på 4 043 MW nåddes för vindkraften. Dess minimum blev 44 MW den 5:e, det vill säga en enda procent av maxvärdet.

De som förespråkar vindkraft inser att vinden är nyckfull, varför man måste bygga ut ledningsnätet över hela Europa, så att strömmen kan ledas från områden med bra blåst dit det blåser lite.

Men det hjälper inte. Lägger man samman årets produktion av vindkraft för tio länder från Sverige och Danmark i norr till Tyskland och Frankrike samt Spanien längst i söder finner man att maxvärdet blev 55.603 MW den 30 mars samt att minimum blev 3 756 MW den 7 juli alltså sju procent av maxvärdet.

Konklusionen är enkel: Hur mycket nyckfull vindkraft man än bygger, så måste man ha kapacitet av pålitlig kol-, gas- eller kärnkraft för hela behovet.

Subventioner av vindkraft utgör storskalig kapitalförstöring, särskilt som man inte funnit någon inverkan på klimatet av koldioxid.