Många aspekter att ta hänsyn till när man bygger idrottsanläggningar

Debatt Artikeln publicerades
På Kristianstads arenaområde är huvudplanen en hybridgräsplan.
Foto: Lasse Ottosson
På Kristianstads arenaområde är huvudplanen en hybridgräsplan.

Svar om anläggandet av konstgräsplaner, Kb 28/2: ”Minskad plastanvändning i miljön borde även gälla kommunala aktörer”.

Kristianstad är en kommun som tar stort ansvar för miljö och klimat och det gläder oss att du engagerar dig för miljön.

Vi bygger ut det kommunala avloppet för att minska belastningen på våra vattendrag och på Hanöbukten. När vi bygger om vårt största reningsverk kommer vi att installera membranteknik för att rensa mikroplaster från avloppet. Nya skolor byggs med energieffektiva och hållbara materialval för att erbjuda barnen en god inomhusmiljö.

96 procent av energin som värmer upp kommunens byggnader är förnyelsebar och vi erbjuder våra medborgare klimat- och energirådgivning för att ta ytterligare steg mot ett hållbart samhälle. Vi är också tillsynsmyndighet för privata aktörer, exempelvis för livsmedelsproducenter, verkstäder och andra industrier där särskild miljöhänsyn behövs.

När man bygger och sköter idrottsanläggningar finns många aspekter att ta hänsyn till. Brukarnas behov är givet, men också miljöaspekterna – allt ifrån materialval till drivmedel och gödning. För konstgräsplaner gäller miljödiskussionen främst det gummigranulat som läggs på planen för att stråna inte ska lägga sig.

Vi har gjort ett aktivt val och använder ett dyrare, men miljömässigt bättre granulat på våra konstgräsplaner. På Kristianstads arenaområde är huvudplanen en hybridgräsplan. Där används inte gummigranulat, utan konstgräset fungerar i stället som en armering för naturgräset runt omkring.

Det finns också en ny konstgräsplan där ytorna omkring är utformade för att så mycket granulat som möjligt ska kunna återanvändas. Att också återanvända uttjänta konstgräsplaner, exempelvis till skolgårdar, ser vi som ett bra sätt att hushålla med resurser och vi lägger inte på nytt granulat då.

Kristianstads kommun har ett rikt föreningsliv som vi värnar om. Konstgräsplanerna har miljöpåverkan, men för bollsporten är det angeläget att ha spelbara planer under större delen av året och då fyller konstgräs en viktig roll. Valet görs alltså inte slentrianmässigt. Vi väger noga olika krav och försöker sedan hitta de bästa lösningarna som uppfyller så många krav som möjligt – både för folkhälsan och för miljön.

Tommy Danielsson

förvaltningschef, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Ulrika Cedell

förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen

Bengt Olsson

förvaltningschef, C4 Teknik