Många brister i busstrafiken

Debatt Artikeln publicerades

Angående ny prissättning och ny zonindelning för Skånetrafiken på Skånes regionfullmäktige den 18/6-19/6.

Vi är några fundersamma kolleger som sedan september 2011 pendlar med Skånetrafikens bussar, linje 3 och 4, mellan Kristianstad och Degeberga, samt vidare till Simrishamn.

Efter prishöjningeni november 2011 från 690 kronor kostar Skånetrafikens månadskort numera 750 kronor med buss från Kristianstad till Degeberga, vilket omfattar fyra zoner. Alltså samma pris som från Kristianstad till Simrishamn (sex zoner).

Det är sju mil från Kristianstad till Simrishamn, men endast 2,7 mil till Degeberga. Ett initierat rykte gör nu gällande att regionfullmäktige kommer att föreslå oförändrat pris till exempelvis Degeberga, men däremot att priset höjs till Simrishamn.

Och för den skull att ledamöterna i regionfullmäktige och Skånetrafikens ledning inte åker nämnda busslinjer, föreslår jag dessa och representanter från den kontrakterade operatören Veolia åker några morgonturer innan beslut om ny prissättning tas.

Samt att man ser över hela transportkonceptet. Det vill säga, bussarnas underhåll och kondition, enstaka chaufförers oangenäma bemötande, samt i någon mån även en del passagerares synnerligen nonchalanta beteende.

Vissa bussar är under all kritik. Nedspillda säten, vilket kanske förklarar varför sätens hela sitt- eller ryggelement ibland saknas. Bakdörrar som inte öppnar sig. Dropp från tak vid regn. Informationsdisplay ur funktion, eller övertejpad, eller visar fel hållplats. Armstöd ur funktion eller att delar av dem saknas. Åtta olika bussar med spruckna framrutor har noterats, vilket inte anses innebära trafikfara om inte sprickan finns i chaufförens synfält. Och i skrivande sommarstund, aircondition som inte fungerar.

Även om vissa fel kan tyckas vara bagatellartade får man misstänka att ovanstående inte är de enda bristfälligheterna. Eller vad tycks om den signal som, enligt initierad, indikerar bromsverkan nedsatt, vilken hördes periodvis under färden på buss (linje 3) onsdagen den 7/3, 15.10 från Kristianstad C, samt dagen efter den 8/3, 7.45 från Degeberga till Kristianstad. Har bussen dessutom gått däremellan med tjutande signal, vittnar detta sannerligen om ett eftersatt underhåll.

Visst är det trevligt med chaufförer som uppvisar ett vänligt ansiktsuttryck då man stiger på bussen! Och visst är det trevligt då de även säger hej eller godmorgon på ett käckt och trevligt sätt! Men det är långt ifrån alla chaufförer som far med sådana uppmuntrande tilltal på morgonkvisten!