Månssons märkliga prioriteringar

Debatt Artikeln publicerades

På senaste kommunfullmäktige i Kristianstad begärde Pierre Månsson (FP) en rättelse från KBF angående benämningen renässansbyggnad i rådhuskvarteret. Okej, holländsk renässansstil, jag hoppas detta är viktig information för dig.

Hursomhelst tror jag inte att det förskönar Stora Torg att riva delar av denna och ersätta med en monstruös glasentré. De som tycker det är nog ganska få. Kanske arkitekten och hans firma som tjänar pengar och lyckas dupera okunniga beslutsfattare?

Min kännedom om just den byggnaden är ganska stor, då jag bodde där när tandläkare Emmerfors ägde huset. Lyssnar man på eftersändningarna från kommunfullmäktige inser man att det inte bara är en rättighet, utan också borde vara en skyldighet för medborgarna i Kristianstad att lyssna.

När man i cirka 70 min svamlar om den nya torgstadgan, och torgets transparens, inser man ganska snart att transparensen finns någon annanstans.

Om ny torgstadga skall gälla är väl den fasta inmutningen med bygglov fram till 2014 undantagen, eftersom den ligger på torget? Eller är det bara de ambitiösa invandrarna som ni är ute efter? Jag undrar samtidigt varför de som står i kö för att torga inte får plats? Detta är en nyhet för mig, jag satt i tekniska nämnden förra mandatperioden.

Till sist Pierre Månsson förstår jag att du inte kan sätta dig in i allt som händer i Kristianstad, du har ju fullt upp med att stänga småskolor och utarma landsbygden.