Maten avgörande för Sveriges försvarsförmåga

Debatt Artikeln publicerades

Krisberedskap är högaktuellt i samhällsdebatten just nu. Det talas varmt om bildandet av nya myndigheter, beredskapslager och värnplikt men vad ska de människor som arbetar med samhällsviktiga funktioner äta när krisen slår till?

Politiska företrädare och tjänstemän runt om i landet vurmar för ett stärkt totalförsvar. I en allt mer orolig omvärld är det på tiden att Sveriges sårbarhet tas på allvar. Vid en avskärmning från övriga Europa kan vi räkna bort de flesta importvarorna.

För många är fyllda butikshyllor en självklarhet. Maten bara finns där. Som primärproducent av spannmål och företrädare för många av Skånes lantbrukare är det en alltför naiv tanke.

Råvaran i maten tar tid att producera och har ett biologiskt förlopp. I runda slängar tar det mellan sex månader till ett år att få fram ett höstvete eller ett slaktsvin innan det finns tillgängligt i butik.

Sveriges självförsörjning av livsmedel uppskattas i bästa fall till cirka 50 procent vilket innebär en starkt reducerad försvarsförmåga eftersom många munnar ska mättas. I den nya rapporten från försvarsberedningen är områden som sjukvård, försvaret, cybersäkerhet i fokus. Det är samtidigt oroväckande att så få faktiskt ägnat en tanke på vad alla dessa sjuksköterskor, soldater och tjänstemän ska äta.

Därför måste vi alla hjälpa till, både som konsumenter, som myndigheter, kommuner och landsting, att välja svenska råvaror så långt det är möjligt. På samhällsnivå har Sverige länge präglats av ”någonannanism”. Andra förväntas göra och ta ansvar trots att alla faktiskt har en skyldighet att ta sig an de utmaningar Sverige står inför. I oroliga tider har statliga organ och kommuner ansvar för vårt lands totalförsvar. Men vem eller vilka är staten eller kommunen?

För att kunna leverera livsmedel i kristider likväl som fredstid krävs det konkurrenskraftiga regler och villkor som gör att livsmedelsberedskapen kan bli bättre. Vi måste öka produktionen för att kunna klara efterfrågan på råvaror under en längre tid av isolering.

Som konsument kan man leta efter märkningen Från Sverige som gör det lättare att hitta svenska livsmedel. Den blå cirkelformade symbolen med gul text är ett bra kvitto på säkra och hållbara livsmedel och att djuren haft ett bra liv. Samtidigt är offentliga institutioner såsom skolor, statliga verk och kommuner stora aktörer som har möjlighet att påverka valet av livsmedel i den offentliga upphandlingen.

Marianne Andersson

ordförande LRF Skåne