Missbruk av systemet drabbar ärliga

Anita Lönn ,

För att få en sann bild av välfärdsbrottens omfattning finns information att hämta i Skattebetalarnas Sunt Förnuft nr 4 2017 – en chockerande läsning.

I bidragssystemet betalas ut 560 miljarder årligen och härav betalas ut en ansenlig mängd miljarder i den brottsliga verksamheten, där bland annat assistansersättningar ingår.

Att välfärdssystemet kan utnyttjas så hänsynslöst möjliggörs genom, enligt gällande regelverk, att utbetalande myndigheter icke kan utbyta information på grund av sekretess.

I en del länder finns det litteratur att köpa med instruktioner om hur den svenska välfärden kan manipiuleras. Ett problem är myndigheternas användade av administrativt "samordningsnummer", en motsvarighet till personnummer som en id-handling.

Detta samordningsnummer erhålles enkelt i samband med ansökan om preliminär a-skatt, oavsett om det finns ett arbetstillstånd eller inte. Med hjälp av samordningsnumret kan till exempel en oärlig arbetsgivare lura till sig lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Faktum är, att vem som helst i världen kan via en dator och internet skaffa sig ett samordningsnummer och med lite trixande blir det möjligt att få olika bidrag ur välfärdssystemet utan att ens befinna sig i landet.

Bedrägerierna har pågått i decennier och leder sällan till rättslig påföljd. Detta missbruk av systemet drabbar ärliga och lojala skattbetalare.