Modern hiss ”förstör” 100 år gammal skola

Debatt ,
Vita skolan som den ser ut i dag och hur den såg ut från början.
Foto:Privat & bild från regionmuseets samlingar.
Vita skolan som den ser ut i dag och hur den såg ut från början.

Insändarskribenten reagerar på att Kristianstad kommun just nu bygger en modern hiss och därmed förstör fasaden på den snart 100 år gamla skolbyggnaden ”Vita skolan” i Arkelstorp.

En sak jag har ifrågasatt är bygget av en hiss på Vita skolan, en byggnad som nästa år firar 100 år. Har pratat med många tjänstemän om detta. En skriftlig redovisning bör ju ha skett att inga andra lösningar än detta stora ingrepp måste göras.

Jag har bland annat ställt frågan till byggnadsnämndens ordförande om vem som har beställt detta. Har inte fått något svar men jag var inne på kommunens hemsida under Barn och utbildning, Spängerskolan och hittade där ett dokument ”Likabehandlingsplan Spängerskolan”.

Tydligen är det så att skolsköterskan sitter på andra våningen i Vita skolan och en hiss har ansetts vara nödvändig till en kostnad av minst tre miljoner. Jag anser att det vore billigare med en omprioritering och i stället placera skolsköterskan på exempelvis första våningen och använda dessa pengar på ett bättre sätt då de nu ska bygga om delar av Spängerskolan.

Dessutom kan vi väl bevara en fin kulturbyggnad i Arkelstorp, utvändigt på det sätt som den byggdes 1918. Information om detta bygge till grannar och andra bybor har varit obefintlig. Jag anser att denna byggnation är en skam för kommunen och uppmanar kommuninvånarna att visa sitt ogillande.

På riksantikvarieämbetets hemsida kan man läsa följande: ”Oavsett om byggnaden är särskilt värdefull eller inte ska ändringar alltid utföras varsamt så att byggnadens värden inte går förlorade”.

Skolbyggnader har under tiden de funnits varit en av lokalsamhällets viktigaste byggnader jämte till exempel kyrkan. De är byggnader som visar viktiga faser i bygdens offentliga liv och alla som växt upp på orten har en relation till dem. I den enskilde personens kulturarv kan byggnaden till och med tävla med föräldrahemmet. Även rent estetiskt tillhör skolbyggnaden socknens främsta hus och större resurser har lagts på gestaltning och material än vad som är vanligt.

Förvaltningschef Barn och utbildning Kenth Olsson har ju stor kärlek för historia och säkert då också för gamla byggnader. Hur kunde du tillåta detta? Jag ställer frågan till honom här och nu.

Britt-Louise Nilsson

Arkelstorp

Försteklickare på Vita skolan 1962

SVAR

Jag är på semester, men kontakta mig gärna via kommunen när jag åter är i tjänst så ska jag, efter att då också hunnit kontakta andra i ärendet berörda kommunala förvaltningar, försöka besvara dina i artikeln framförda frågeställningar.

Kenth Olsson

Utbildningschef

Kristianstads kommun