Mystiska och dyra VA-turer

Debatt Artikeln publicerades

Avgiftscirkusen kring kommunalt avlopp för sommarstugor längs kusten i Kristianstads kommun, bör utredas ordentligt. Det skriver Olle Johansson och Göran Lagerstedt.

På Kristianstads kommuns hemsida, publiceras förslag på en ny höjd VA-taxa. Kreativt och snabbt i Kristianstads kommun!

Nu, när kommunen kanske får nej från VA-nämnden med särtaxor för sommarstugorna i Åhus, som används 6-8 veckor per år, då är man uppfinningsrik, snabb och kreativ.

Man föreslår att omgående höja VA-avgifterna för fritidshus, permanenthus som skall tvångsanslutas till kommunalt avlopp. Men man blir ”bara” tvungen att betala anslutningsavgiften?

Sommarstugeägare kan alltså fortfarande använda sina trekammarbrunnar, som är godkända men även andra husägare i kommunen där kommunalt VA ej är framdragit? Det var väl av miljöskäl det kommunala VA-utbyggnaden skulle ske – eller?

VA-avgiften höjdes så sent som den 1 april 2009 från 55 000 till 85 000 – en höjning med 55 procent!

Nu förslås en höjning från 85 000 till 120 000 – en ytterligare höjning nu med cirka 40 procent!

Dessa två höjningar sker under cirka två år! En sammanlagd höjning med cirka 120 procent! Var annars i vårt samhälle förekommer dessa prishöjningar? Och bör inte anslutningsavgiften vara låg och brukningsavgiften hög av miljöskäl?

Det är beundransvärt vilken snabb kommunal beslutsprocess som planeras till något som presenteras så sent som den 10 mars. Om tekniska nämnden tillstyrker taxeförslaget vid sitt möte den 22 mars går det vidare till kommunfullmäktige i maj och kan införas från den 15 juni!

Det påstås också att kostnaderna nu blir mer förutsägbara med en ny taxa och att särtaxor därmed blir mer sällsynta. Har särtaxa någon gång tidigare utnyttjats i Kristianstads kommun? Det påstås även att den nya taxan kommer att vara på nivå med genomsnittskommunen. Är det då inte rimligt att jämföra med kommuner med samma grundförutsättningar med sand och grus som Kristianstads kommun har?

Kommunerna i till exempel Bohuslän och Blekinge har i många fall mycket bergiga grundförhållande. Kommuner med skärgårdsmiljö, som till exempel Stockholm, kan dessutom ha långa ledningsdragningar. Man kan inte jämföra ”äpplen med päron”.

Hela denna cirkus med kommunalt VA för sommarstugorna längs kusten startade med den nya kustplanen med utökade byggrätter, som sedermera delvis avslogs av Länsstyrelsen i något område.

Tanken var väl att storstadsbor skulle permanent flytta till vår vackra kustremsa och pendla till arbetet i Stockholm, Göteborg och Malmö? För arbete finns ju inte i närområdet.

Trots att avgiften inte är juridiskt fastställd grävs det nu ner avloppsledningar. Träd fälls. Pump monteras på varje tomt. Husägaren skall på egen bekostnad sedan dra el och betala elkonsumtionen för pumpen. Givetvis är det NCC som i vanlig ordning gör jobbet åt kommunen! Bästa pris – eller något annat?

Den avloppsteknik som valdes är det den ekonomiskt och tekniskt bästa lösningen? Den är i vart fall inte beprövad i Sverige med svenskt vinterklimat.

Upphandlingen gjordes under tvivelaktiga omständigheter och ej enligt lagen om offentlig upphandling (LoU). Den ansvarige ”sparkades”. Och nu när vi närmar oss slutet(?) – då drar den ene tjänstemannen efter den andre från C4 Teknik.

Borde inte alla handlingar fram och en offentlig granskning genomföras? Husorganet Kristianstadsbladet brukar vara bra på att få fram obehagliga sanningar. För det är ju inte första gången det händer egendomligheter i kommunen.