När är en kommun tillräckligt stor?

Debatt Artikeln publicerades

Sluta använd befolkningsökning som ett mått på framgång för en kommun!

Vad handlar detta ständiga vurmande för att bli fler i varje kommun om? Nu senast i Bromölla var det återigen "fantastiskt" att man lyckats bli ännu fler invånare i kommunen. Säger detta något om hur bra kommun Bromölla är?

När är det tillräckligt många? Ska Bromölla kanske bli en kommun med 50 000 invånare, är det lagom då? Eller ännu fler så blir det väl ännu bättre får man anta? Jenny Önnevik (S) tror att det beror på att många gillar naturen och lugnet, att fler söker sig till kommunen. Men hur blir det med naturen och lugnet om det bara ska bli fler och fler?

Det verkar heller inte intressant att undersöka vad de nytillkomna invånarna bidrar med i kommunen, bara det blir fler invånare så är det automatiskt bra!!

Det måste väl finnas intressantare tal att titta på för att granska kvalité och framgång för en kommun; Förvärvsfrekvensen bland de i arbetsför ålder? Hur många behöver socialbidrag? Hur ser fördelningen ut mellan gamla och unga? Hur upplever Bromöllaborna tryggheten i byn? Etcetera, etcetera.

Tomas Nilsson