Nödutgång behövs

Debatt Artikeln publicerades

Jag vill skapa opinion och få regeringen att förstå vikten av frivilliga organisationer som hjälper ungdomar i utanförskap, kriminalitet och missbruk.

Dessa föreningar som KRIS, Unga KRIS och X-CONS eller andra liknande ideella verksamheter besparar kommunerna oerhörda summor varje år. Vi pratar miljonbelopp om inte mer.

Men de resursersom läggs till deras förfogande i dag är pinsamt små om man ser till besparingen de genererar. Vi anser att kommunerna åker snålskjuts på att dessa organisationer och har gjort under alla år.

Ska vi i Sverige ha en verksamhet som KRIS, Unga Kris eller X-CONS, då ser man till att stötta den. Så den kan vara verksam på lång sikt och slippa oroa sig för ekonomisk obalans.

  Omfattande ungdomsbrottslighet är inget framtidsscenario, utan en realitet! Brotten som begås är som hämtade ur filmer som ”Scarface” eller ”Gudfadern”.

  Att man som exkriminell har lättare att få kontakt med ungdomar i dessa situationer, det har vi som jobbat med ungdomar tidigare facit på.

  Det är av största viktatt utveckla rikstäckande exitorganisationer. Jag menar att man som myndighet saknar förtroende hos denna målgrupp ungdomar och att man inte kommer uppnå samma resultat, som man skulle om man integrerar en sådan organisation.

  Jag vill att dessa frivilliga organisationer ska integreras mer tydligt, och mer omfattande. Och att det ekonomiskt blir möjligt för dessa organisationer att verka långsiktigt.

  En ideell organisation som exempelvis Livsstilshuset eller PASSUS har en högre trovärdighet inom denna målgrupp ungdomar och står för enkelheten att fånga upp och behandla dessa ungdomar.

  I exempelvis Malmö skriker polisen efter en ideell ”Exitorganisation” i dagsläget eftersom deras ”Exitorganisation”, som de kallar ”konsultationsteam”, tydligt har misslyckats.

  Detta säger oss att det är på tiden att politikerna börjar inse allvaret nu, och engagerar sig i dessa frågor.