Nollvision för inbrott i bostäder behövs

Debatt Artikeln publicerades

Polisen klarar upp alldeles för få inbrott, bara tre procent av fjolårets 7 829 anmälda inbrott i Skåne, skriver Göran Kellner på försäkringsbolaget If. Han anser att vardagsbrotten har blivit en sak mellan brottsoffer och försäkringsbolag.

Brott och kriminalitet drivs oftast av pengar. Gärningsmännen begår de brott där förtjänsten är hög och risken att åka fast liten. Inbrott i bostäder har tyvärr blivit ett sådant brott.

Den som drabbas av inbrott ersätts normalt via hemförsäkringen. Denna kompensation innebär att resurserna för kriminella hela tiden fylls på. Den stulna läsplattan och tv:n ersätts med nya. Det blir ett aldrig sinande kar att ösa ur för ligorna.

Att kompensera brottsoffer genom försäkringsersättningar är därför inte någon långsiktigt hållbar lösning. Den lättnad som brottsoffret kan känna över att den ekonomiska förlusten begränsas övergår snart i en känsla av otrygghet. När det har hänt en gång kan det hända igen. Den oron är inte obefogad.

Det enda sättet att bryta det här kretsloppet är att förhindra att brotten sker. Bara genom att minska antalet brott kan vi få stopp på pengaflödet till dem som lever på brott.

Polisens arbete ärdärför helt avgörande. Förra året anmäldes 7 829 bostadsinbrott bara i Skåne. Det var en ökning med tre procent från 2012. Dessutom är andelen inbrott som klaras upp alldeles för låg. Risken att åka fast och dömas är liten.

Förundersökningsbegränsningar och straffrabatter är tänkta att effektivisera myndigheternas arbete. Men det gör samtidigt att en stor del av brotten i praktiken blir straffria. Det är fel signal att ge till både tjuvarna och allmänheten.

Tendensen är att försäkringsbolagen sköter allt mer av kontakten med brottsoffren. ”Vänd dig till ditt försäkringsbolag så får du ersättning”, säger polisen till den som anmäler brott. Praktiskt och effektivt ur ett myndighetsperspektiv – men det innebär att rättssamhället ger upp.

Tyvärr är det ofta så det går till idag. Vardagsbrott blir en sak mellan brottsoffer och försäkringsbolag.

Att ersätta den som drabbats av inbrott i hemmet med nya saker är den enkla delen. Att ersätta en förlorad trygghet, obehaget att en okänd brutit sig in i bostaden och oron för att denne ska återkomma, kan endast ske genom att inbrottet klaras upp. Därför behöver polisen satsa ordentligt för att öka uppklaringen.

Trygghet är en grundläggande del av våra liv. Trygghet i att rättssamhället fungerar och inte minst tryggheten i våra hem. Ifs senaste undersökning på området visade att var åttonde person i Sverige någon gång drabbats av inbrott i sin bostad.

Det är dagsatt skapa en nollvision gällande inbrotten. Vi behöver tydligt visa att kränkningen av våra hem är värd mer än som nu, att 1 av 25 klaras upp.

Alternativet är att vi alla betalar mer. Både genom högre försäkringspremier och minskad trygghet i samhället.