Nordea är en internationell bank

Debatt

Angående Insändaren i lördagsbladet om Nordea av Alf Ronnby. Summan är felaktig, att Nordbanken fått hjälp med 65 miljarder kronor av skattebetalarna. Rätt summa är 60 miljarder kronor, men Nordbanken betalade tillbaka 80 miljarder kronor, ett plus på 20 miljarder kronor för skattebetalarna.

Nordea är en internationell bank och har 75 procent av verksamheten utanför Sverige.

Aktieägare i Nordea