Nu har väljarna gett besked

Debatt Artikeln publicerades

Våndorna inför vilken regering vi bör få efter valet igår syns oöverstigliga, om man ska tro massmedia. I själva verket är det hela solklart enkelt.

Sju partier hävdade inför valet att de absolut inte vill samverka på något som helst sätt med SD i regeringsbildningen efter valet.

Alla partier framhöll före valet att väljarnas besked blir avgörande. Vilket naturligtvis är en självklarhet.

Nu har väljarna gett besked. De rödgröna och Alliansen har fått nästan exakt lika röstetal. Den enda rimliga slutsatsen är då att de skall regera tillsammans. Valmanskåren har sagt att dessa båda block är likvärdiga. De sex partierna M, L C, KD, S och Mp ska bilda en samlingsregering. I utskotten diskuteras kompromisser fram som galant får gehör i riksdagen. V och SD som av helt olika skäl inte kan accepteras av olika delar av de sex får bilda opposition.

Valmanskåren får fyra år på sig att följa regeringens arbete för att kanske nästa gång ge ett tydligare utslag.

Kanske kan på detta sätt den utomordentligt viktiga miljö- och klimatfrågan få det utrymme den inte fick i detta väl.

Torsten Jeppsson