Öka inte avfallstaxorna mer

Debatt ,

Villaägarnas Riksförbund har undersökt och konstaterat, att det skett en kraftig ökning av avgifterna för avfallshanteringen med variation mellan kommuner.

För min del, som bor på Hedentorp i Kristianstad, har mina kostnader, med samma tömningsintervall som tidigare, ökat med 850 kronor/år till nuvarande 2 152 kronor/år, en ökning med cirka 59 procent.

I gengäld omfattar tömningarna, förutom organiskt och brännbart, en rad annat återvinningsbart, vilket är positivt.

Emellertid är förhopppningen att kommunen är återhållsam med taxehöjningarna framöver.

Anita Lönn