Öka inte avfallstaxorna mer

Debatt

Villaägarnas Riksförbund har undersökt och konstaterat, att det skett en kraftig ökning av avgifterna för avfallshanteringen med variation mellan kommuner.

För min del, som bor på Hedentorp i Kristianstad, har mina kostnader, med samma tömningsintervall som tidigare, ökat med 850 kronor/år till nuvarande 2 152 kronor/år, en ökning med cirka 59 procent.

I gengäld omfattar tömningarna, förutom organiskt och brännbart, en rad annat återvinningsbart, vilket är positivt.

Emellertid är förhopppningen att kommunen är återhållsam med taxehöjningarna framöver.

Anita Lönn