Ökad sjukfrånvaro oroar och påverkar tryggheten i vård och skola

Debatt
Foto:Lasse Ottosson

Årsredovisningen 2016 för Kristianstads kommun hanterades under fullmäktige (18/4) och lades därefter till handlingarna.

Ekonomin har ljusnat men mörkret har sänkts ytterligare för sjukskrivningstalen.

Det redovisade resultatet i Barn och Utbildning visar på +13,5 mkr och Omsorgen visar på ett långt mindre underskott än prognostiserat, -6,9 miljoner kronor. Men båda dessa förvaltningar och verksamheter har dels fått tilläggsanslag under året på cirka 10 miljoner kronor vardera, dels har förvaltningarna inte kunnat tillsätta ett antal tjänster. Detta göra att ekonomin visar ett resultat som borde varit annorlunda med tanke på verksamheternas behov.

Det viktiga är att våra äldre får en trygg tillvaro med god kvalitet i Omsorgen, att våra barn känner trygghet och tillit i förskolan och att personalen mår bra. Med flera vakanser blir detta problem, antingen med ökad belastning för redan befintlig personal eller genom vikarier och ständigt nya ansikten.

För femte året i rad ökar sjukfrånvaron. Målsättningen var att sjukfrånvaron skulle minska till 15 kalenderdagar/medarbetare. Den ökade i stället med mer än 2 dagar till dryga 24 kalenderdagar/medarbetare jämfört med 2015. Bland förskollärare ökade sjukfrånvaron med 5 dagar 2016.

Personalgruppen undersköterska/vårdbiträden är nästan en tredjedel av kommunens medarbetare och påverkar då givetvis den totala sjukfrånvarons siffror. Där fanns en kraftig ökning för 2016 till 35,6 kalenderdagar/ medarbetare, en ökning med 5 dagar efter att dessutom ha ökat 3 dagar 2015 0ch 4 dagar 2014, det vill säga en ökning med sammanlagt 12 dagar de senaste tre åren!

Enligt revisionsberättelsen är sjukfrånvaron ”oroväckande och kommunstyrelsen behöver vidta tillräckliga åtgärder i syfte att bryta nuvarande negativa trendutveckling.”

Det är en allvarlig anmärkning som dessvärre visar att trots projekt och olika insatser, så har dessa ingen eller ringa effekt på sjukfrånvaron, något som också påverkar tryggheten i bristande kontinuitet för våra äldre och våra yngsta.

Inläggen i fullmäktige var många. Debatten uteblev. Majoriteten nöjde sig med att konstatera att de ökade sjukskrivningarna var problem. Men det finns mycket att göra och det är bråttom! För kvalitet, trygghet och kontinuitet för våra barn och äldre, för befintlig personal och möjligheter till nyrekrytering för framtiden.

Som en del av lösningen är det kanske dags att följa kristdemokraternas uppmaning; skjut projektet "rätten till heltid" på framtiden till personal känner sig delaktiga och är med.

Christina Borglund (KD)

gruppledare

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.