Okunniga partiledare styr Sverige åt fel håll

Debatt ,

Partiledardebatten i söndags avslöjade djup okunskap om klimatet.

Alla föreslog mera subventioner för att minska utsläppen av koldioxid. Gustav Fridolin anförde den senaste tidens orkaner som ökad fara för katastrofal uppvärmning.

Är man ledare ska man givetvis underrätta sig om de fakta som gäller:

1. Mer koldioxid i luften är inte skadlig utan nyttig. Den är växternas viktigaste näring, vilket betytt en 14 procent grönare Jord med minskade öknar och ökade skördar.

2. Det har lyft nära 2 miljarder människor ur extrem fattigdom sedan 1990 enligt Världsbanken.

3. Atmosfärens temperatur vid marken beror på dess tjocklek samt Jordens gravitation, inte på dess sammansättning. Andelen koldioxid spelar ingen roll enligt mätningar av planeternas atmosfärer.

4. Den viktigaste faktorn för vårt växlande klimat är Solens växlande aktivitet. Denna är nu lika låg som för 200 år sedan. Då var klimatet kallare än idag, så vi kan vänta oss ett par kalla decennier.

5. Det blir inte varmare. Parisavtalets mål om en uppvärmning om högst 1½ grad är redan uppfyllt!

6. Extremväder som orkaner och lokala översvämningar är naturliga inslag i vårt vanliga klimat. Koldioxid har ingen inverkan på dem.

Vi har meddelat dessa fakta till alla partier, men de har istället litat på klimatpanelen IPCC. Denna hävdar stöd av 97 procent av klimatforskarna med hänvisning till ett antal studier. Dessa har varit så undermåliga att de bara bevisat ett par procent eller promille. Det avslöjar IPCC:s inkompetens.

Istället för mera subventioner kan vi ta bort dem. Dem till vindkraft, solpaneler och elbilar påverkar inte klimatet märkbart. De kan sparas in. Det är den största besparingen av skattepengar som kan göras omedelbart och utan negativa följder.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS