Olämpligt med vindkraft i Ullstorp

Debatt Artikeln publicerades

Vi Sverigedemokrater anser att det byggts tillräckligt med vindkraftverk i Kristianstads kommun vilket vår gruppledare Niclas Nilsson förklarade i Kristianstadsbladet (21 juni 2012). Där tog han upp problemen med vindkraftverk.

På miljö- och hälso-skyddsnämndens sammanträde den 1 november reserverade vi oss därför emot beslutet om att ge ett positivt yttrande om miljötillstånd till vindkraftverk vid Ullstorp på Nävlingeåsen. I just detta fall finns det höga rekreationsvärden samt att fladdermusarten barbastell som är en rödlistad art finns i området liksom bivråk. Det gör det är olämpligt att bygga i södra delen av etableringsområdet.

”Det är beklagligt att Sverige försatt sig i denna situation utan att det på något sätt varit nödvändigt. Behovet av fossilfri el i Sverige täcks av befintliga energikällor. Ur nationalekonomisk synpunkt måste i princip huvuddelen av kostnaden för en överdriven utbyggnad av vindkraften vara en förlust då den uppenbarligen inte behövs. Den svenska vindkraftutbyggnaden skulle inte ha varit möjlig utan omfattande ”subventioner” (i form av elcertifikat) i mångmiljardklassen som därtill huvudsakligen gagnar utländsk industri.” Utdrag ur Kungl. Vetenskapsakademiens debattartikel i SvD (22 april 2012).