Om vi hjälps åt blir Kristianstad bäst på återvinning

Sophantering Artikeln publicerades
Kristianstadsborna är redan duktiga på att sortera ut matavfall som sedan omvandlas vid biogasanläggningen i Karpalund.
Foto: BOSSE NILSSON
Kristianstadsborna är redan duktiga på att sortera ut matavfall som sedan omvandlas vid biogasanläggningen i Karpalund.

Förtydligande av avfallsstatistik: När branschorganisationen Avfall Sverige varje år utser de bästa avfallskommunerna, där Kristianstad i år hamnade på fjärde plats, så väger man ihop uppgifter inom fyra olika områden. Uppgifterna lämnas av varje kommun utifrån Avfall Sveriges riktlinjer för att vara jämförbara.

Svar på Christer Ahlquists insändare den 3 juni.

Det första området handlar om att förebygga avfall och minska avfallsmängderna. På våra moderniserade återvinningscentraler med fokus på återbruk lämnar Kristianstadsborna allt fler prylar till återbruk så att de kan användas igen. I kommunens skolor och förskolor görs ett viktigt arbete med att minska matsvinnet. På dessa sätt minskar avfallsmängderna.

Det andra området handlar om hur det insamlade avfallet hanteras. Invånarna i vår kommun är sedan länge väldigt duktiga på att sortera ut matavfall. Detta tillsammans med en biogasanläggning i världsklass i Karpalund gör att Kristianstad är en av de absolut bästa kommunerna i landet på att nyttja matavfall som en resurs för att producera biogas och biogödsel. Även när det gäller andra material är det allt mer som materialåtervinns i stället för att förbrännas. Det gäller såväl avfall som samlas in på våra moderniserade återvinningscentraler som förpackningar och tidningar som i allt större omfattning samlas in fastighetsnära, till exempel med fyrfackskärl eller separata kärl. Allt detta kan vi se genom att varje år sammanställa fakta och statistik för återvinningen i hela kommunen.

Renhållningens VD, Johan Karlsvärd.
Renhållningens VD, Johan Karlsvärd.

Det tredje området, klimat- och miljöeffekter, handlar framför allt om två saker. Den ena är klimatpåverkan och här drivs Renhållningens alla fordon med förnybart bränsle i form av biogas och HVO100. Den andra är miljöpåverkan från hushållens restavfall som går till förbränning och här har vi låtit ett externt företag analysera sammansättningen av restavfallet från ett antal olika bostadsområden för att få fram ett medelresultat som är representativt för hela kommunen.

Slutligen, det fjärde området som handlar om kvalitet och service. Här har vi låtit ett extern konsult mäta kundnöjdheten genom att genomföra enkätundersökningar bland slumpvis utvalda hushåll i hela kommunen. Boende i såväl villor som lägenheter har fått svara på frågor om hur nöjd man är med bland annat hämtningen av avfall vid bostaden, de bemannade återvinningscentralerna och den information som man får om avfallshanteringen.

Fjärde plats i landet är så klart fantastiskt bra, men tillsammans kan vi göra avfallshanteringen ännu bättre. Vi på Renhållningen kan tillhandahålla bra insamlingssystem och se till att avfallet återvinns på bästa sätt. Fastighetsägare kan informera sina hyresgäster om hur avfallet ska sorteras och var det ska slängas, bland annat med hjälp av informationsmaterial som man kan få av oss eller att vi kommer ut och hjälper till med informationsträffar i miljörummen. Alla invånare som bor i kommunen måste hjälpas åt att sortera avfallet rätt och inte skräpa ner. Lyckas vi med detta, så kommer vi nå målet att Kristianstad ska bli bäst i Sverige på avfall och återvinning!

Johan Karlsvärd

Vd, Renhållningen Kristianstad

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.