Operationsrobotar ska användas på bästa sätt

Debatt
Skåne är ett rotbottätt län, men det finns ingen på CSK.
Skåne är ett rotbottätt län, men det finns ingen på CSK.

Genmäle till Prostatacancerföreningen Provitaes debattartikel (Kristianstadsbladet 22/12).

Det rödgröna styret i Region Skåne vill öka tillgängligheten till vården i hela Skåne. I början av december tog därför hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om ett tillgänglighetspaket på 468,2 miljoner kronor. Dessa resurser ska bland annat gå till att korta köer och till en cancersatsning, för att uppnå hög tillgänglighet för patienter med cancersjukdom. En bra vård ska erbjudas alla oavsett var i Skåne man bor. 

I en debattartikel skriver Prostatacancerföreningen Provitae om behovet av en operationsrobot på CSK. Detta är en fråga som har utretts ett flertal gånger. På senaste nämndsmötet i Kryh, den nämnd som har driftsansvaret för CSK, presenterades en redovisning av förutsättningarna som visade att det finns många svårigheter med att göra en sådan investering. 

Skåne är ett robottätt län med fem operationsrobotar. Dessa robotar ska användas på bästa sätt. Exempelvis har en operationsrobot flyttats från Skånes universitetssjukhus (SuS) till Helsingborg och det finns en ny mer avancerad operationsrobot på SuS. Detta innebär en ambitionshöjning inom regionen. I samband med flytt samt införskaffande av en ny robot bedömde SuS att det skulle kunna öka antalet operationer med 50 procent. 

För detta krävs ett samlat grepp i regionen kring robotoperationer tillsammans med Xi-teknik, som är en teknisk förbättring som bland annat ger roboten bättre åtkomst och räckvidd. Verksamheten i Helsingborg startade upp i oktober. Sedan dess har det genomförts ett 20-tal RALP-ingrepp (robotassisterad prostatektomi). 

I Helsingborg har man också börjat ta patienter från SuS väntelista. I nuläget bedömer Helsingborg att utöver Sunds egna patienter kan patienter tas även från den väntelista där CSK:s patienter finns.

Det talar emot att införskaffa ytterligare en operationsrobot till CSK. Vid ett robotcentra måste det finnas kapacitet både vad gäller personal och antal operationer. För bästa kliniska resultat och kvalitet för robotkirurgi krävs, enligt vetenskapliga studier, 200-250 operationer om året. Det krävs också en hög volym av operationer per kirurg för inlärning. Inlärningskurvan per kirurg är 50 operationer eller fler. Därutöver krävs det en standardisering av ingrepp för varje operationstyp. Inga av dessa förutsättningar uppfylls i dagsläget på CSK. Investeringskostnaden för en operationsrobot är hög, till detta kommer driftkostnad och materialkostnad. Sammantaget gör detta att det i dagsläget inte finns möjligheter att inskaffa en robot till CSK.

I arbetet med att utreda förutsättningarna för en operationsrobot på CSK har jag som nämndsordförande för Kryh haft dialog med olika aktörer. Jag hoppas fortsatt ha en bra dialog med brukarorganisationer, fackliga företrädare och andra representanter för att utveckla vården och finna lösningar på de utmaningar som finns. Jag kommer att arbeta vidare med att förbättra och öka tillgängligheten till vården i hela Skåne. 

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.