Påhittad statistik ger falsk trygghet

Debatt Artikeln publicerades

Miljöpartisten Carl-Henrik Henriz i Degeberga skrev (24/8): ”...koldioxidutsläppen är huvudorsaken till växthuseffekten, vilket... intygas av 98 procent av världens seriösa klimatforskare.”

Detta är en myt, ett mantra med lugnande syfte. Ingen sammanräkning av alla länders klimatforskare och deras slutsatser har gjorts.

En svårighetmed koldioxid och växthuseffekten är att planetytans uppvärmning satt i gång ett frigörande av väldiga mängder markbunden metan (20 gånger effektivare än koldioxid som växthusgas) i det tundrabälte som omger norra halvklotet.

Faktum är att världens klimatforskare inte alls är överens om att en varaktig uppvärmning pågår och accelererar. En del tror att uppvärmningen är en normal och tillfällig variation. Men inte ens de som menar att uppvärmningen är ett varaktigt resultat av mänsklig aktivitet är överens om att växthuseffekten är huvudorsaken till den. Många av dem hoppas dock att det är så, och att den oroande utvecklingen ska kunna hejdas med en enkel teknisk lösning, till exempel en som omvandlar den snabbt ökande mängden koldioxid i atmosfären till kol och syre. Men, hemska tanke, kanske koldioxidhalten är ett resultat av uppvärmningen i stället för en orsak till den! Och vad ska man göra med metanet?

I sin replik påstår Henriz också att jag tror att Miljöpartiet tillhör det borgerliga block som har regeringsmakten. Det gör jag inte. Men jag menar att Miljöpartiet är ett småborgerligt parti som gillar vindkraftverk och bortser från den subventionerade industrialiseringens trista förstörelse av skogsbygder och gamla odlingslandskap.

Debatten har gällt konflikten mellan tro och vetande i klimatfrågan. Med dessa två tillrättalägganden avslutar jag den.