”Panik bland vindkraftsföreträdare”

Debatt Artikeln publicerades

Replik på Annika Helker Lundström ”Skånes vindkraft är viktig för klimatet” 13 januari

Häpnadsveckande låg kunskapsnivå i klimat- och energifrågor hos vd:n för Svensk Vindenergi, Annika H Lundström. Kanske hon gör ett sista desperat försök att övertyga de mest klimat-alarmistiska anhängarna innan det kostnadskrävande och obegripliga vindkraftsexperimentets saga äntligen är slut.

Vetenskaplig fakta angående klimatet i allmänhet och vindkraften i synnerhet:

Svensk energiproduktion är till 98 procent fossilfri (vattenkraft, kärnkraft).

Sverige svarar för mindre än 0,1 procent av världens koldioxidutsläpp.

Koldioxid är en förutsättning för allt liv på vår jord (växter, djur och människor). Dessutom ger ökad koldioxidutsläpp en grönare värld, ökade skördar (till gagn för den fattiga befolkningen) och att öken- utbredningen minskar.

Den globala marginella uppvärmningen är cirka 0,8 grader C under cirka 150 år samt de senaste 17 åren ingen höjning alls trots dramatisk ökning av kolproduktionen i bland annat Indien, Kina, Tyskland och Polen.

Varmare klimat är mer till nytta än skada för människan och den biologiska mångfalden.

Havsvattennivåns höjning är knappt mätbart, ca 1-2 mm/år, 1-2 dm på 100 år.

Arktis och Antarktis isar breder ut sig och växer stadigt. Pinsamt av FN:s klimatpanel, IPCC, när deras politiserade klimatmodeller förutspådde 1980 att Arktis skulle vara isfritt 2013.

Tysklands misslyckade experiment med vin- och solenergi har bland annat medfört en 60-procentig höjning av elkostnaderna och därmed har många Tyskar fått sin el avstängd. En återgång till traditionell energiproduktion såsom smutsig brunkol har påbörjats.

Utan kraftiga skatte- subventioner skulle inte ett enda vindkraft byggas.

Skattesubventionerna till vindkraft inom EU och USA börjar nu avvecklas. När redan nu vindkraftsbolagen går på knä är nog detta dödsstöten.

Klimatbluffbalongen spricker snart och vi kan då objektivt och vetenskapligt studera klimatet i lugn och ro.