Per Malmer blandar bort korten

Debatt Artikeln publicerades

Per Malmer anklagar återigen Naturskyddsföreningen för att inte vara objektiv när det gäller vindkraftparken Taggen. ”Naturskyddsföreningen blandar bort korten” 31 augusti.

Men hur objektiv är Per Malmer själv? Han låtsas fortfarande som om det är aktuellt att bygga 83 vindkraftverk med höjden 220 meter. Tyvärr verkar vindkraftsbolaget vilja ha alla vägar öppna, alltså att fortfarande ha chansen att bygga cirka 80 små vindkraftverk om det blir billigare. Det är denna gardering som Malmer försöker utnyttja. Men själva syftet med höjningen är att kunna bygga större och modernare verk och då kommer den maximalt tillåtna effekten från parken (300 MW) att tvinga fram en minskning av antalet verk till ungefär halva antalet. Om man väljer 10 MW storlek får det t ex bara plats 30 verk.

Per Malmer erkänner annars indirekt min kritik av hans fotomontage genom att han inte försöker svara på den. I stället föreslår han plötsligt att Naturskyddsföreningen skall bekosta en tredimensionell visualisering av hur vindkraftparken kommer att se ut. Jag vill påpeka att inkomsterna i vår helt ideella lokalförenings budget för år 2018 är 26000 kr, så det finns nog många andra som har bättre ekonomiska resurser.

Per Malmer erkänner samtidigt att hans siffror beträffande muddringen är överdrivna, och anser att det är tillåtet att överdriva av pedagogiska skäl. Är inte det att blanda bort korten?
Han drar också fram stranderosionen, som är ett problem som kommer att förvärras om vi stoppar byggandet av utsläppsfri och förnyelsebar elproduktion därför att klimatförändringarna gör att havet stiger. Vindkraftparken kommer i verkligheten snarare att bromsa ostvindarna och därmed erosionen.

Vi i Naturskyddsföreningen har ingenting emot att det görs ordentliga miljökonsekvensundersökningar innan Taggen byggs, men det får inte vara så att kraven på undersökningar endast görs för att ”sätta käppar i hjulet”!

Christer Neideman

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla