Plogga tillsammans för en närmiljö utan skräp

Debatt Artikeln publicerades

Det tar upp till 25 år för ett tuggummi att sönderdelas och 450 år för en petflaska. Som utvecklingen ser ut nu kommer det finnas mer plast än fisk i haven 2050. Skräp föder skräp och ingen av oss vill bo i en miljö där det ligger bråte i rabatter och parker, eller bada i ett hav där det flyter in plastpåsar och matrester med vågorna.

Plogga på söndag i Kristianstad – alltså jogga och plocka skräp samtidigt, inbjuder insändarskribenterna till.
Foto: Anders Robertsson
Plogga på söndag i Kristianstad – alltså jogga och plocka skräp samtidigt, inbjuder insändarskribenterna till.

Nedskräpningen har ökat med 13 procent på ett år, visar siffror från Håll Sverige Rent. Drygt 8 av 10 svenskar upplever nedskräpningen som ett problem. Vi är således många som ser nedskräpningen i våra närmiljöer och vill göra något åt det.

Klimatutmaningen kräver många olika lösningar där samhällets alla delar behöver hjälpas åt för att dra sitt strå till stacken. Erik Ahlström och föreningen Plogga, som Miljöpartiet i Skåne nu samarbetar med under ploggandet i Skåne, är ett exempel på en rörelse som vi behöver mer och fler av.

Nedskräpningen får allt fler uppenbart negativa konsekvenser för djur, natur och för oss människor. Skräp i naturen genererar mikroplaster, utsöndrar kemikalier och skadar djur som misstar det för att vara mat. Plastavfall i haven är ett av de största globala miljöproblemen.

En av dem som oroas över nedskräpningen är Erik Ahlström, initiativtagaren till organisationen Plogga som sprids som en löpeld över världen och som kommer till Skåne i helgen.

Ahlström är multisportaren som förfärades över mängden skräp i Stockholm och under en av sina löpturer runt staden uppfann “plogga”. Plogga är summan av “plocka skräp” och “jogga”. Du tar med dig en påse ut på joggingturen eller promenaden och plockar upp det skräp som du ser på vägen.

Ofta hamnar plasten till slut i våra hav och bryts ner till mikroplaster som inte kan ses med blotta ögat. Farliga miljögifter som PCB fastnar på mikroskopiska plastpartiklar och skadar djur och ekosystemet – och i slutändan människan.

Miljöpartiet har i regeringsställning fört fram ett stort antal förslag som direkt eller indirekt ska minska nedskräpningen. Miljöpartiet på regional och kommunal nivå i Skåne gör detsamma.

Totalt satsar regeringen drygt 100 miljoner kronor varje år till 2020 för att minska spridning av plast och mikroplast i naturen. Det kan exempelvis handla om att det ska bli lättare att återvinna nära hemmen och att ställa högre krav på producenterna.

Inom Region Skåne vill Miljöpartiet bland annat att man ska sluta upphandla produkter med mikroplast, minska mängden engångsartiklar i vården och förenkla och förbättra sopsorteringen i våra byggnader, även för besökare.

För Miljöpartiet är det tydligt att satsningar på miljö och klimat går hand i hand med ökad livskvalitet och bättre folkhälsa. Miljöpartiet vill ha ett friskt Skåne och friska skåningar med en stark framtidstro. Tillsammans kan vi alla, politiker, föreningar och medborgare bidra till att ställa om vårt samhälle. Vi når förändring när vi alla drar åt samma håll.

Vi börjar med att plogga på flera platser runt om i Skåne med start på fredag. På söndag ses vi i Kristianstad.

Fredrik Hanell

ordförande Miljöpartiet i Skåne, kandidat till regionfullmäktige

Erik Ahlström

grundare organisationen Plogga