Politikerarvodena skenar – något måste göras

Debatt Artikeln publicerades

Det är med frustration och ilska jag läser om politikernas omdömeslösa hantering av våra skattemedel. Lördagens (18/3) artikel om Caroline Hedenströms omställningsstöd på 372 000 kr under 2019 för att bygga vidare på sin privata tandhygienistpraktik upprör, skriver Henrik Åkesson i Kristianstad.

Ekonomi

Motivet var att hon inte hann med detta då hon hade sitt levebröd som vice ordförande i kommunens omsorgsnämnd. Jag har själv varit både förtroendeman och tjänsteman inom lantbruket men skulle aldrig komma på tanken på att kräva ersättning för att vidareutveckla mitt privata företag.

Caroline Hedenström är 38 år och kräver omställningsstöd. Väntetiderna till tandhygienist är lång och det krävs egentligen endast en annons i denna tidning för att skaffa sig kundunderlag. Beloppet hon kräver motsvarar skatteintäkten under ett år från fem till tio anställda inom äldrevården där hon verkar. Kan hon se dessa anställda i ögonen och tycka att det är rätt. Pengarna skulle vara mycket uppskattade av människor i större behov av hjälp.

Arvoderingarna för de politiska uppdragen har enligt min uppfattning också skenat iväg till orimliga nivåer.
Region Skåne
Region Skåne

Caroline Hedenström lämnar inte politiken utan går över till Region Skåne som vice ordförande i primärvårdsnämnden, ledamot i beredningsutskottet, ledamot i regionfullmäktige samt ersättare i regionstyrelsen.

Erfarenhet från näringslivet som tandhygienist framhålls som ett motiv för omställningsstödet och det är väl bra, men det har väl alla andra också med erfarenheter från arbetsliv och företagande.

Arvoderingarna för de politiska uppdragen har enligt min uppfattning också skenat iväg till orimliga nivåer. Caroline Hedenström tjänade enligt uppgifter i lördagens tidning 642 500 kronor under 2017 för 60 procents tjänst inklusive dagarvode etcetera som vice ordförande i omsorgsnämnden. Det motsvarar 53 542 kronor per månad. Omräknat till 100 procents tjänst blir det 88 350 kronor per månad. Därtill redovisade hon en vinst på 219 000 kronor från sin privata verksamhet.

Jag lovar att den dagen de inte får förnyat förtroende eller väljer att avgå så utgår inga omställningsstöd.

Jag undrar hur många som kommer upp i motsvarande lönenivåer vid 38 års ålder efter lång utbildning. Någonting är fel. Man kan ifrågasätta om 60 av en tjänst är rimligt för inläsning som vice ordförande i nämnden.

Eftersom jag själv är verksam inom lantbruket gör jag en jämförelse med Lantmännen som är ett av Sveriges största företag med 10 000 anställda och en omsättning på 45 miljarder kronor i en konkurrensutsatt värld. Verksamhet bedrivs i 20 länder. Ordföranden erhåller ett årsarvode på 1 242 000 kronor och vice ordförande 759 000 kronor vilket motsvarar 63 250 kronor i månaden.

Jag lovar att den dagen de inte får förnyat förtroende eller väljer att avgå så utgår inga omställningsstöd. Det ställs mycket höga krav på kompetens av oss lantbrukare för att driva så stora företag med lönsamhet. Jag tycker inte att arvoderingarna i kommunen står i proportion till ansvaret. Framförallt inte när man som i Centerpartiet utesluter de mest kompetenta och drar lott om vilken som skall få de eftertraktade uppdragen.

Jag förväntar mig inte att någon lokal politiker skall ställa sig bakom mitt ifrågasättande, det rinner väl ut i sanden.

Hur kan det ha blivit så här. Förklaringen är förmodligen att politikerna själva beslutar om sina arvoden och övriga förmåner. Ingen säger emot för nästa gång är det kanske dom själva som får ta del av förmånerna. Det är en slags jävsituation i beslutsprocessen.

Om någon ifrågasätter rimligheten hänvisas till beslut i demokratisk ordning och att man följer regelverket. Jag förväntar mig inte att någon lokal politiker skall ställa sig bakom mitt ifrågasättande, det rinner väl ut i sanden.

Kan bara konstatera att liknande fall finns i andra kommuner och på riksplanet. En översyn av politikernas förmåner bör göras av en oberoende part. Attityden och respekten för allmänna pengar har förändrats.

Henrik Åkesson

Kristianstad

 

Caroline Hedenström har fått möjlighet att svara på Henrik Åkessons insändare, men avböjt. Hon påpekar dock att siffrorna i texten inte stämmer. Här är hennes klargörande:

Det fasta arvodet för uppdraget som vice ordförande i omsorgsnämnden i Kristianstad kommun är 36 485kr i månaden och det var det enda fasta arvode jag hade under förra mandatperioden. Som vice ordförande i omsorgsnämnden har man inga rörliga arvoden för möten, allt inkluderas i det fasta arvodet.

Utöver omsorgsnämnden satt jag även i kommunfullmäktige, regionfullmäktige, hälso- och sjukvårdsnämnden samt beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Dessa berättigar till mötesarvode, men ersättningen varierar stort från månad till månad eftersom det inte har sammanträden tolv gånger per år.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.