Positiva vindar blåser i Kong Christians stad

Debatt

Min uppfattning är att det blåser positiva vindar i Kristianstad. Det finns en nyfikenhet på Kristianstad. Vi möter positiva reaktioner och det finns företag som sonderar terrängen för ekonomiska satsningar i vår kommun. Det skriver Pierre Månsson (FP), kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad.

Artikeln publicerades 22 maj 2012.

I dag den 22 maj är det 398 år sedan danske kungen Christian IV formellt anlade Kristianstad genom att utfärda det brev, som berövade Vä dess stadsprivilegier och överförde dem på den tre dagar tidigare utstakade anläggningen på Allön.

Undertecknandet skedde på Hammarshus. Denna tidpunkt utgör grunden för tillkomsten av Christians stad och firandet av födelsedagen.

De våtmarker somKong Christian betraktade som en försvarsbarriär är numera en del av det uppmärksammade biosfärområdet Kristianstads vattenrike.

Kristianstad har allt sedan grundandet varit en viktig plats för hantverk och handel. Redan på 1600-talet var Kristianstad känt för sina silversmeder. Handelstraditionen och småföretagandet har fortfarande starkt fäste i den välbevarade stadskärnan.

Handeln innanför murarna är handelsstadens hjärta och lungor även om vi på senare år har byggt nya handelsområden utanför centrumkärnan. Nu hoppas vi att Steen & Ström bygger den nya centrumgallerian på Östra Centrum så att handeln i centrum stärks ytterligare. Beskedet från Steen & Ströms franska ägare kommer under juni månad.

Då och då i debatten framförs att rådhusbygget borde ske utanför centrumkärnan för att spara pengar. Det är möjligt att man kunnat spara en och annan krona men jag tror att det hade varit ett långsiktigt dåligt beslut.

Förutom att vi missat närheten till järnvägsstationen hade det inte varit bra för centrum. De 700 som ska arbeta i rådhuskvarteret kommer trots allt att röra sig i centrum och spendera pengar både på restauranger och i affärer.

Turist- och besöksnäringen har blivit allt viktigare för vår region och de lyckade event som genomfördes i Kristianstads kommun förra året med bland annat Handbolls VM och World Scout Jamboree ger ringar på vattnet.

Men låt oss inte glömma de årliga arrangemang som genomförs, till exempel Åhus Beach Handboll Festival och Åhus Beach Soccer. Kommunen får i dag många förfrågningar från arrangörer som vill placera arrangemang hos oss.

Min uppfattning äratt det blåser positiva vindar i Kristianstad. Det finns en nyfikenhet på Kristianstad. Vi möter positiva reaktioner och det finns företag som sonderar terrängen för ekonomiska satsningar i vår kommun. Detta är väldigt viktigt. Enskilda satsningar såsom utbyggnaden av E 22 och pågatåg till Fjälkinge och Önnestad spelar säkert en roll i detta.

Men jag ska inte sticka under stolen med att förändringarna i centrum är besvärliga. Vi har ett tufft år framför oss med alla de byggarbeten som genomförs och påbörjas i centrum. Tuffaste perioden är från september i år och cirka tio månader framåt. Från kommunens sida måste vi stå på tå för att kunna erbjuda kommuninvånarna och handeln en dräglig situation under de närmsta åren.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka IFK Kristianstad för den fina reklam klubben och laget har gett oss de senaste månaderna. Jag är inte så naiv så att jag tror att företag flyttar till Kristianstad på grund av IFK:s framgångar men det är viktigt med vinnarstämpeln på kommunen. Tack för hjälpen!

Jag konstaterar i skrivande stund att KDFF slog seriefavoriten Tyresö på bortaplan i damallsvenskan i fotboll. Kristianstad har medvind.