Primärvården måste bli första vägen in

Stina Larsson (C) ,

En närmare vård i hela Skåne – det är ledordet för oss i Centerpartiet vad gäller sjukvården i Region Skåne.

För att kunna nå dit har den skånska primärvården en väldigt central roll. Vi ser att primärvården med våra vårdcentraler i spetsen måste få ett ännu tydligare uppdrag och stärkas i att vara den första vägen in i den skånska sjukvården för våra patienter.

Sverige har idag en oerhört sjukhustung struktur, där det enligt oss görs väldigt mycket vård som skulle kunna föras nedåt i vårdkedjan till primärvården. Både för att öka vårdens effektivitet men också för ökad kontinuitet och möjlighet för mer vård nära patienten. Detta är en slutsats som statliga utredare instämt i och som även konstaterat att primärvården är allt för svag i Sverige. Den borde få en tydligare roll bland annat vad gäller att koordinera olika vårdinstanser och ha ett övergripande ansvar för hela vårdförloppet.

Under det gångna året har vi läst mycket om hur den skånska primärvården befinner sig i en kris, bland annat med det brev som skånska allmänspecialister skickade till politikerna i våras. Enligt oss i Centerpartiet behöver Region Skåne tydligt satsa på att stärka primärvården.

Det kan dels handla om att tillföra resurser, framför allt genom att överföra resurser från slutenvården via öppenvården, för att bygga ut verksamheten och öka dess del i uppdraget gentemot patienterna. Men det kan också handla om att se över ersättningsmodellerna för att göra det enklare att komma i kontakt med primärvården så som konsultation genom digitala och mobila lösningar i stället för ett fysiskt besök.

Det viktiga är att det blir tydligt för skåningarna att primärvården är vägen in i skånsk sjukvård, det är på våra hälsovalsenheter man tar ett helhetsgrepp kring patienten. Det är ett av stegen för att få en närmare vård i hela Skåne.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.