Primärvården måste stärkas inte utarmas

Debatt

En ny utredning om vinster i vården ska presenteras i juni 2018 meddelade regeringen i fredags. Privata entreprenörer inom vården kan tillfälligt andas ut.

Men vi befarar att ett skarpt förslag kommer läggas fram om vinstförbud i vården lagom till sommaren nästa år. Detta kommer få stora konsekvenser och hotar den skånska primärvården.

Privata vårdgivare med hög patientnöjdhet och ekonomi i balans riskerar att tvingas lägga ner till förmån för vissa offentliga vårdcentraler som tillåts gå med underskott år efter år samtidigt som både patienter och personal lämnar av missnöje.

Den skånska vårdkrisen med stora överskott i sjukvården måste lösas och vi inte råd att lägga ytterligare sten på bördan. Detta är dock precis vad den statliga utredningen om vinster i välfärden gör.

Hur vinstbegränsningarna i just vården ska utformas ska presenteras i juni 2018 och vårdgivarna kan därför tillfälligt andas ut. Utredningen om vinster i välfärden har dock redan skapat stor osäkerhet bland vårdgivarna. Många vårdgivare vågar inte ta beslut om nya eller fortsatta investeringar.

Men det behövs investeringar i primärvården. Den skånska vården går med underskott i miljardklassen och köerna växer.

Almega släppte i juni en rapport om konsekvenserna av utredningens förslag. Hur skulle detta skulle slå mot just primärvården i Region Skåne? Almega visar att ett stort antal skånska vårdgivare måste slå igen, och främst blir det de små familjeföretagen och stiftelserna som redan i dag har låga marginaler och behöver spara när de kan för att klara sig över tid.

Med vinstförbud eller begränsning läggs privata vårdcentraler ner och då behöver Region Skåne de närmaste tre åren dubblera antalet besök. Utöver detta skulle den offentliga primärvården behöver anställa mellan 270-500 läkare och mellan 1 000-2 000 sjuksköterskor, kuratorer, psykologer med flera.

Att förbjuda eller kraftigt begränsa vinster i välfärden hotar de aktörer inom primärvården som har hög patientnöjdhet och ekonomi i balans då de riskerar att tvingas lägga ner till förmån för vissa offentliga vårdcentraler som tillåts gå med underskott år efter år.

Reepalu-utredningen måste förpassas till papperskorgen. Regionala företrädare för miljöpartiet är emot utredningen. Nu är det dags för hela rödgröna styret i Region Skåne att våga gå emot regeringen och ta ställning mot vinstbegränsning och i stället arbeta för att höja kvaliteten i vården. Vågar ni det?

Carl Johan Sonesson (M)

vice ordförande i regionstyrelsen och oppositionsledare

Ulrika Heindorff (M)

ledamot i regionstyrelsen, regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden