Privata aktörer är ett bra komplement till offentlig sjukvård

Debatt ,
Foto:Olof peterson

Svar på Torsten Jeppssons insändare "I en demokrati ska väl alla ha lika rätt till skattefinansierad vård och omsorg?" Kb 6/10.

I politiska debatter frågar sig många varför det finns privata aktörer i välfärden, varför behövs valfrihet i välfärden. Torsten Jeppsson utgår i sitt resonemang om valfrihet i välfärden ifrån ett teoretiskt perspektiv och hänvisar till New Public Management. Det kan absolut vara ett intressant perspektiv, men i min roll som politiker väljer jag att ta ner diskussionen om valfrihet i välfärden till ett individperspektiv.

Det är inte konstigt att frågor om sjukvård väcker känslor. När olyckan är framme och någon i ens närhet eller en själv blir sjuk eller skadas söker vi mer eller mindre desperat efter en trygg behandling.

Men vad vi menar med en trygg behandling är ofta väldigt olika från person till person. Vissa har ett väldigt specifikt behov av att bli behandlade på ett visst sätt, vid en viss tid, på en viss plats. Andra har inte lika starka preferenser och vill mest få sina bekymmer ur världen smidigast möjligt.

Valfrihet i vården handlar för mig om att så gott det går möjliggöra för individen att välja den sortens behandling som passar den bäst. Många personer känner sig trygga när de får välja sin egen läkare, sin egen vårdcentral och behandling.

Denna valmöjlighet skapar tillit och ökar chanserna till ett snabbt tillfrisknande – det är jag helt övertygad om. Vem är jag som politiker att förvägra en person möjligheten att välja vård?

Torsten Jeppsson har helt rätt i att det finns personer i vårt samhälle som inte själva kan eller vill välja vårdgivare och vård. Självklart ska den vård dessa personer får vara lika god som om patienten hade valt själv.

Men bara för att vissa personer har möjlighet att välja den vård de vill ha, måste inte den vård som finns tillgänglig för de som inte själva väljer vård bli sämre. Den generella standarden i skånsk sjukvård ska vara hög, oavsett om det gäller privata eller offentliga vårdgivare. Alla har rätt till en god vård.

Så varför behövs privata aktörer i sjukvården om alla ändå har rätt till en god vård? För mig handlar svaret inte om ekonomiska teorier, utan om att privata aktörer erbjuder något de offentliga inte gör. Privata aktörer i sjukvården är ett bra komplement till offentlig sjukvård och fyller ett specifikt behov hos människor.

För mig som liberal är det självklart att försvara skåningens rätt att välja den vård de själva vill ha. Detta är viktigare än att skydda ett enhetligt system där det offentliga bestämmer vilken läkare eller vårdcentral som passar skåningen bäst.

Gilbert Tribo (L)