Privata vårdgivare gynnar patienterna

Debatt Artikeln publicerades

I en debattartikel i Kristianstadsbladet den 11 januari ”Feminismen tog två steg fram och ett tillbaka” presenterar Patrice Soares, ledamot i styrelsen för Kvinnojouren i Lund, en felaktig bild av verksamheten vid kvinnokliniken Ultragyn i Stockholm.

Han skriver att Ultragyn ”gav bonus till kirurger som skar extra mycket i kvinnors kroppar”. Det är en försåtlig beskrivning av Ultragyn med syfte att beskriva en verksamhet som, på bekostnad av patienterna, sätter lönsamheten främst.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting har under två tillfällen under 2017 granskat Ultragyn och konstaterat att verksamheten har korta operationstider och att ingreppen präglas av hög effektivitet med få komplikationer. Chefsläkaren i Stockholms läns landsting har dessutom slagit fast att det inte finns något som föranleder förvaltningen att tro att kvinnorna fått fel vård eller behandling.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting har heller inga synpunkter på Ultragyns ersättningsystem, där ett fåtal medarbetare valt en prestationsbaserad ersättning som baseras på antal mottagningsbesök och operationer. Det är ett system som ligger i linje med vårdvalssystemet där Stockholms läns landsting ersätter privata vårdgivare med pris per utförd åtgärd eftersom det bidrar till att säkerställa effektiviteten.

Ju fler patienter vårdgivaren tar emot och ju fler operationer de utför desto mer avlastar de sjukhusen och desto kortare blir vårdköerna. Det gynnar patienterna och innebär inget avkall på kvaliteten eller hot mot patientsäkerheten.

Hälso- och sjukvården är enligt flera mätningar väljarnas viktigaste fråga. Den är en central del av vår gemensamma välfärd och en fråga som påverkar oss i alla skeden av livet. Därför är det olyckligt att debattörer sprider obefogad oro hos både patienter och medarbetare, och såväl halvsanningar som direkta lögner skadar tilltron till både samhällsbygget och den svenska välfärden.

Eva Ribbenhall

vd, Ultragyn