Rädda rådhusets exteriör!

Debatt Artikeln publicerades

Vi påstås leva i en demokrati. Jag börjar allt mer ifrågasätta detta. Demokrati står för folkstyre, men gång på gång fattar politikerna beslut, som skall gälla för lång tid framöver, utan att ha någon aning om, vad folket tycker.

Om man skall kunna tala om folkstyre, får de folkvalda bara besluta om sådant, som nämnts i deras valprogram.

Vi väljare har inte gett politikerna mandat att bestämma i form av ett blankt papper, som de kan fylla med vad de behagar. Politikerna tror sig kanske vara klokare än så kallat vanligt folk? Det är trots allt vi väljare som avlönar politikerna.

    Just nu tänker jag på rådhuset i Kristianstad, vårt fina rådhus, som om politikerna får bestämma, bara kommer att kunna beskådas på vykort av kommande generationer. Nog borde väl rådhuset, liksom ett antal andra verkligt gamla byggnader, vara kulturminnesmärkt och då får man inte göra ändringar exteriört, kanske inte interiört heller.

    En renovering skulle dessutom kosta mindre än hälften av vad en ombyggnad är beräknad kosta. Har man möjligen för mycket pengar att röra sig med och som man till varje pris vill bli av med? Vår stad har en speciell historisk bakgrund och har nått en aktningsvärd ålder av snart 400 år och det förpliktigar.

    Till politikerna vill jag säga: ”Lyssna på oss, som avlönar er!” Det gäller inte enbart rådhuset. Det ligger fler dåligt genomtänkta planer på politikernas skrivbord.