Rådhuset är en del av ett förnyat Kristianstad

Debatt Artikeln publicerades

Som alla projekt som förändrar staden väcker planerna för det nya rådhuskvarteret intresse och debatt.

Ända sedan tankarna att bygga en ny gemensam förvaltningsbyggnad för Kristianstads kommun och Region Skåne väcktes 2008 har det funnits många uppfattningar, att riva eller bevara, hur kan ett nytt hus gestaltas?

Ganska snart stod det dock klart att hela rådhusbyggnaden skulle bevaras, liksom annexet och gamla polishuset och att även de arbetade fasaderna mot boulevarderna sparas.

Staden har i alla tider tillförts nya element som avtryck av sin tid. I Kristianstad finns allt från äldsta tidens låga bebyggelse till det sena 1800-talets stenstad med dess magnifika fasader och vår tids arkitektur. Dessa avtryck, årsringar, är en viktig del av stadens historia.

  Genom en skicklig arkitekt med förankring i Kristianstad har det blivit möjligt att förena höga funktionella krav på effektivitet, tillgänglighet och öppenhet med bevarande och förnyelse i kvarteret. Det hus som nu ritats väcker självklart debatt, och så kommer det kommer säkert alltid att vara. Vad är snyggt och vad är fult?

  Motiven för rådhusprojektet är flera. Genom samlokaliseringen ges förutsättningar till effektivisering genom gemensam sessionssal, samlade försörjningsfunktioner, yteffektiva och flexibla kontorsytor.

  Läget alldeles intill Kristianstad C ger miljövinster genom god tillgänglighet till kollektivtrafik. 700 arbetsplatser mitt i centrum ger underlag för restauranger och butiker.

  Parallellt och tillsammans med byggprojektet arbetar vi med innehållet. Hur ser framtidens kommunala förvaltning ut? Hur ska vi på bästa sätt möta våra kommuninvånare och företag? Hur ska vi bättre kunna samverka för snabb, enkel och kostnadseffektiv handläggning?

  En viktig utgångspunkt i detta arbete är öppenhet och tillgänglighet. Även byggnader sänder signaler. Det gamla slutna kvarteret öppnar sig nu genom den nya entrén och fönstret mot Stora Torg mot omvärlden och ger utblickar från huset.

  Innanför entrén möter besökaren ett öppet kundcenter för kommunens tjänster. Den nya byggnaden mot Kristianstad C är en byggnad av vår tid som kombinerar formelement från staden med modern gestaltning och materialval av hög kvalité.

  Kristianstads kommun står nu inför att genomföra ett unikt projekt. Mitt i staden skapas en modern, öppen och tillgänglig förvaltningsbyggnad. Den välkända stadsmiljön vid Stora Torg bevaras. Nya rådhuskvarteret – en del av ett förnyat Kristianstad 2014.