Regeringen har lyckats väl

Debatt Artikeln publicerades

Jan Knutsson skriver i en replik (24/11) apropå vår tidigare debattartikel att halverad moms på restaurang- och cateringtjänster, som införs den 1 januari, inte leder till nya jobb. Vidare undrar han om vi vill främja arbete till vilket pris som helst.

Arbetslinjen har flera viktiga inslag. Ett är ordning i offentliga finanser. Av EU:s 27 medlemsländer är det bara tre – däribland Sverige – som klarat av att minska de offentliga utgifterna de senaste tio åren.

Våra statsfinanser är i ordning och statsskulden är rekordlåg. Tack vare detta kan vi nu lägga en statsbudget med satsningar medan andra länder tvingas till nedskärningar.

En annan del avarbetslinjen är att arbete ska löna sig. Jobbskatteavdragen har gett de allra flesta en trettonde månadslön kvar efter skatt varje år. Vi vill nu halvera momsen på restauranger för att det är en bransch som sysselsätter många unga – och kan sysselsätta betydligt fler.

Restaurangbranschen är en viktig inkörsport på arbetsmarknaden för Sveriges ungdomar. Många får där sitt första arbete. Genom att låta dessa företagare behålla mer av sina intjänande pengar kommer fler jobb att växa fram.

Att satsa på Sveriges unga är särskilt viktigt då de grupper som står längst från arbetsmarknaden riskerar att drabbas hårdast i tider av ekonomisk oro. Det är en reform som gör att unga går från att leva på bidrag i utanförskap till egen försörjning.

När man besöker företagare som driver restauranger är de övertygade om att detta skapar jobb, exempelvis har Max hamburgerrestauranger utlovat något hundratal nya arbeten.

Knutsson frågar om det verkligen kan vara klokt att lägga ett visst antal kronor på nya jobb. En skattesänkning på 5 miljarder kronor är rätt måttligt jämfört med de totala statliga utgifterna på över 1 000 miljarder. Vi vill låta medborgare och företag behålla mer av sina egna pengar så att de kan konsumera och investera – det skapar jobb.

Sammantaget är detta en politik som har lyckats väl. Sedan 2006 har antalet sysselsatta ökat med 158 000 personer, trots omvärldens ekonomiska turbulens. Därför vill vi fortsätta med ansvar för offentliga finanser och arbetslinje.