Regeringen måste ta krafttag mot de illegala trafikskolorna

Debatt ,
Moderaterna tycker inte att regeringen vidtar tillräckliga åtgärder mot illegala trafikskolor.
Foto:FREDRIK SANDBERG / SCANPIX
Moderaterna tycker inte att regeringen vidtar tillräckliga åtgärder mot illegala trafikskolor.

Insändarna tycker inte att regeringen gör tillräckligt för att stoppa de växande illegala trafikskolorna och problemen de för med sig.

Tidigare var illegala trafikskolor ett problem som huvudsakligen var koncentrerat till storstäderna. Nu har det spridit sig till andra städer och orter. Sveriges Trafikskolors Riksförbund har slagit larm. Det krävs krafttag för att motverka den kriminella verksamheten och trygga en sund konkurrens, konsumentskydd och trafiksäkerhet.

I Kristianstad är problemet känt och köerna till uppkörningen är långa. Med hjälp av välgjorda hemsidor och snarlika bilar har många av de illegala trafikskolornas kunder aldrig ens funderat på om det skulle kunna röra sig om olaglig verksamhet. Faktum är att det i många fall saknas relevanta personalutbildningar, försäkringar och tillstånd.

Den illegala verksamheten för med sig en rad problem. Godkända trafikskolor som betalar skatter och avgifter får svårt att konkurrera med omfattande svart verksamhet som kan pressa priserna. Eleverna drabbas av undermålig kvalitet, vilket leder till försämrad trafiksäkerhet. Det blir också allt svårare att få tid för uppkörning, eftersom fler blir underkända när utbildningen inte håller måttet.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) har sedan länge uppmärksammats på problemen, men regeringen har inte presenterat några konkreta åtgärder för att lösa dem. Den hänvisar bara till berörda myndigheters samverkan. Det är bra och viktigt att Transportstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket jobbar tillsammans för att komma åt de illegala trafikskolorna, men det är tydligt att mer krävs för att komma tillrätta med problemen.

Sannolikt krävs en rad åtgärder. Det mest avgörande på lång sikt är att vi har en effektiv myndighetskontroll. En snabbare åtgärd skulle kunna vara att begränsa antalet handledartillstånd som en person får ha. Man skulle också kunna se över varför tusentals bilar är utrustade med dubbelkommandon, trots att de varken tillhör registrerade trafikskolor eller Trafikverket. Det enskilt viktigaste är att arbetet nu kommer igång, så att den svarta verksamheten kan stoppas.

Hederliga företag och jobb står på spel i kampen mot den brottsliga verksamheten. Det måste straffa sig att göra fel och löna sig att göra rätt. Det är hög tid för regeringen att agera.

Maria Malmer Stenergard (M)

Skattepolitisk talesperson

Jessica Rosencrantz (M)

Trafikpolitisk talesperson