Regeringen straffar bilägare med ökade skatter på drivmedel

Debatt ,
Foto:PRESSENS BILD

Många blickar nu tillbaka på härliga semesterminnen. Bilen är ofta en viktig del av sommarledigheten; med den kan man ta sig till strandnära platser, sommarhus, vänner och släktingar och ut på andra äventyr.

Men regeringen går allt hårdare åt bilägarna. Med regeringens bilpolitik blir sommarens semester betydligt dyrare.

Väl hemma igen och när vardagen startar upp är bilen ofta en nödvändighet för att kunna handla, ta sig till arbetet, köra barnen till skola och aktiviteter eller kanske skjutsa en åldrande förälder till läkarbesök. Där bussar och annan kollektivtrafik inte kan ersätta bilen stiger månadskostnaden i hög takt med regeringens bilpolitik.

Statistik visar att glest bebyggda län i större utsträckning drabbas av regeringens skattehöjningar på bensin och diesel. I Skåne får 124 000 hushåll med bil betala runt 1 800 kronor mer i skatt per år som resultat av regeringens höjningar av skatten på bensin och diesel.

Hittills har skatten på bensin och diesel höjts tre gånger på tre år och fler höjningar är att vänta. Bara i år har bensinskatten höjts med 24 öre och dieselskatten med 21 öre. Sedan år 2014 handlar det om sammanlagt 1,10 kronor per liter bensin. Därutöver har regeringen beslutat om en automatisk årlig uppräkning av skatten, långt utöver vad som krävs av prisutvecklingen.

Det är ett hårt slag mot dem som inte har något alternativ till bilen. Självklart ska vi sträva efter minskade utsläpp och visa hänsyn mot vår miljö. Men man ska komma ihåg att bilen redan idag i hög grad bär sina samhällsekonomiska kostnader, enligt Trafikanalys rapport från 2017. För att fortsatt minska miljöpåverkan och skapa förutsättningar för tillväxt i hela Sverige, bör fokus ligga på långsiktiga spelregler för biobränslen, teknikutveckling och omställning av fordonsflottan.

Det är orimligt att människor som är beroende av bil för sin försörjning ska betala för regeringens bidragshöjande reformer. Närmare en miljon hushåll i landet kör mer än 2 000 mil per år. De får med regeringens bilpolitik betala uppemot 1 800 kronor mer i skatt på bensin och diesel per år och sammanlagt 3 600 kronor mer jämfört med när alliansregeringen lämnade. Sverige styr i hög fart mot världens högsta bensinskatt.

Vi moderater vill avskaffa regeringens automatiska och årliga uppräkning av drivmedelsskatterna. Vi satsar därför 8 miljarder till år 2020 för att ändra på regeringens bilpolitik och göra det lättare för hela Sverige att leva.

Maria Malmer Stenergard (M)

skattepolitisk talesperson

riksdagsledamot, Åhus

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.