Regeringens budget är bra för oss i Östra Göinge

Anders Bengtsson ,

Sverige och svensk ekonomi är i en styrkeposition. Underskott har vänts till stora överskott.

Det nya ekonomiska läget ska användas till att stärka den ekonomiska jämlikheten och att bekämpa arbetslösheten. Det gemensamma samhällsbygget ska framtidssäkras. Så skapas framtidstro, hopp och trygghet.

I dag kommer riksdagen klubba igenom en röd-grön budget framlagd av Stefan Löfvens regering.

För oss i Östra Göinge som har stora utmaningar med fler barn i barnomsorgen och skolan. Fler äldre i behov av omsorg och hög arbetslöshet inte minst bland yngre, är statens tillskott i dagens budget mycket välkommet.

Vi är en av de kommuner som får högst andel av välfärdsmiljarderna, cirka 38 miljoner totalt.

Detta gör att vi kan, om vi vill, på allvar se till att alla våra unga når sina mål i skolan, att äldre får en tryggare omsorg,

Den otrygghet som många känner i spåren av grov brottslighet måste mötas med kraftfulla åtgärder. Klimatförändringar måste mötas med effektiva regler och omfattande investeringar.

De kvalitetsbrister och den ojämlikhet i sjukvård, omsorg och skola som skapats av långvariga underinvesteringar motverkas med kraftfulla välfärdssatsningar och ett stopp för vinstjakten. Det är dags att Sveriges ekonomiska framgångar kommer alla till del, i hela landet. Det är tid för framtidsinvesteringar.

Vi socialdemokrater i Östra Göinge lovar att fortsätta driva på för att de satsningar regeringen prioriterar blir verklighet även för oss på den skånska landsbygden.

Vårt mål är att fler unga ska bli godkända i alla kärnämnen så fler kommer in på gymnasiet. Att fler påbörjar högre utbildningar. Fler anpassade bostäder för våra äldre och att vi alla ska kunna känna oss trygga på våra egna gator!