Regeringens budget slår mot hushållen

Debatt ,
Stefan Löfven saknar förslag för att möta Sveriges utmaningar, skriver tre moderata riksdagsledamöter.
Foto:Foto: Andrew Harnik
Stefan Löfven saknar förslag för att möta Sveriges utmaningar, skriver tre moderata riksdagsledamöter.

Ekonomi/ Regeringens skattehöjningar slår direkt mot skåningarnas plånböcker. Det skriver tre moderata riksdagsledamöter.

När regeringen nu presenterat vårbudgeten är det tydligt att Stefan Löfven saknar förslag för att möta Sveriges utmaningar. I stället går Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet, fram med förslag som slår mot hushållens ekonomi, företagande och arbetstillfällen i hela landet.

Beräkningar från Finansdepartementet av regeringens vallöften visar att mer än 80 000 jobb hotas med den politik som nu presenterats. Det är priset för höjda arbetsgivaravgifter för unga, förändringar i a-kassan och slopad gräns i sjukförsäkringen. Det är också en politik som pressar tillbaka människor i utanförskap. En bild som bekräftas av bland andra Konjunkturinstitutet.

Regeringens skattehöjningar slår också direkt mot hushållens plånböcker. Ett hushåll som använder genomsnittligt ROT-avdrag och har två bilar kommer med regeringens politik att få ökade utgifter på minst 8 000 kronor per år.

Under hösten och våren har regeringen aviserat skattehöjningar på sammanlagt 34 miljarder kronor. Småföretagare här i nordöstra Skåne drabbas av ökade kostnader för att anställa, minskade husavdrag och höjd bensinskatt. Cirka 80 procent, 27 miljarder kronor, av skattehöjningarna slår mot jobb och företagande. Det handlar om att det ska bli dyrare att anställa unga och äldre, höjda inkomstskatter genom nedtrappat jobbskatteavdrag och sänkt skiktgräns för statlig inkomstskatt samt kraftiga försämringar av rot och rut-avdragen.

Så tar man inte ansvar för jobben, varken här i Skåne eller i resten av landet.

Moderaterna och Alliansen prioriterar i stället att förbättra drivkrafterna för arbete och motverka utanförskapet för att nå full sysselsättning. Vi vill stärka integrationen av utlandsfödda genom att korta vägen till arbetsmarknaden och förbättra boendesituationen i kommunerna. Sveriges konkurrenskraft och tillväxt kräver bättre villkor för fler växande företag som anställer. Samtidigt vill vi satsa på välfärden. Föräldrar ska veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt i en trygg miljö. Skillnader i kvalitet eller tillgänglighet i vård och omsorg mellan regioner ska motverkas samtidigt som människors valfrihet värnas.

När ekonomin nu växer sig starkare och de många åren av lågkonjunktur kanske snart är slut är det politikens uppgift att se till att tillväxten blir uthållig och kan komma alla till del. Sverige behöver komma tillbaka till balans och överskott.

Det är tydligt att Sverige behöver en ny regering. Därför kommer Moderaterna och Alliansen fortsatt att driva en stark oppositionspolitik i riksdagen och samtidigt utveckla svaren på framtidens frågor, både i våra respektive partier och gemensamt. När vi tillsammans möter väljarna igen, senast 2018, kommer det att vara med väl förberedda och ansvarsfullt finansierade förslag som sätter jobben, skolan och välfärden främst.