Region Skånes låga skattesats inte långsiktigt hållbar

Debatt Artikeln publicerades

Replik till insändare av Johan Sällström i Kristianstadsbladet 16/12 med rubriken ”Avskeda personal – räddar det sjukvårdskrisen?”

Vi är angelägna om att både ta ett ekonomiskt ansvar och ett ansvar för att verksamheterna ska fungera väl. Som ansvarig nämnd har vi att förhålla oss till de ekonomiska ramar som regionfullmäktige sätter.

Dessa ramar styrs till syvende och sist av hur stora intäkter Region Skåne har och påverkas naturligtvis av att Skåne har landets lägsta skattesats, något som vi Socialdemokrater menar inte är långsiktigt hållbart. Vi har dock inte majoritet för att förändra skattesatsen.

Vad gäller det anställningstak som regiondirektören beslutade om i början av året, så handlar det om att verksamheterna inte kan expandera antalet anställda utan att ha ekonomi för det.

Men det är viktigt att komma ihåg att ingen personal i Region Skåne avskedas på grund av detta anställningstak. En minskning av antalet anställda har däremot succesivt skett inom förvaltning Kryh i samband med naturliga avgångar, till exempel pensionsavgångar. Det är en del i de åtgärder som är nödvändiga för att kunna uppnå en budget i balans.

Anställningstaket gäller för all personal, även den administrativa personalen som sedan tidigare är begränsad inom förvaltning Kryh. Stora besparingar har också genomförts på Region Skånes centrala administration under denna mandatperiod för att ytterligare styra resurserna dit de bäst behövs, bland annat till fler läkare och sjuksköterskor.

Varje enskild vakans prövas av ansvariga chefer som också har ansvar att se till att verksamheten fungerar på ett patientsäkert sätt.

Stora investeringar har gjorts och kommer att göras bland annat i Hässleholm och Kristianstad och i vår kommer sjukhuschefer att inrättas på CSK, Ystads Lasarett och Hässleholms sjukhus. Med sjukhuschefer stärker vi det nära ledarskapet och ger bättre förutsättningar för samarbete inom sjukhusen. Det skapar en bättre styrning och en tydligare överblick över utvecklingen för varje enskilt sjukhus.

Maria Nyman Stjärnskog (S)

ordförande sjukvårdsnämnd Kryh