Renovera Dammlyckan inte ekonomiskt försvarbart

Debatt Artikeln publicerades

Med anledning av den senaste tidens artiklar och insändare om kvarteret Dammlyckan i Åhus vill vi från ABK:s sida klargöra hur vi resonerar i frågan.

För oss handlar det inte enbart om att bevara fastigheter. I vårt uppdrag ingår att skapa hållbara och hälsosamma boendemiljöer som människor vill bo och leva i, till rimliga hyror. Under senare år har vi bland annat renoverat Österbergska gården, kvarteret Hunden 6, kvarteret Kina 1, kvarteret Pontonen 2, kvarteret Flaket 4, Lyckans Höjd, samt slutfört renovering av de sista husen på Österäng och många nya renoveringsprojekt är på gång framöver.

Vid nyproduktion inom kvarteret Dammlyckan får vi välplanerade, mycket mer energieffektiva lägenheter med god kvalitet, komfort och tillgänglighet för de boende.

Vid en renovering inom kvarteret Dammlyckan skulle vi få små, dåligt planerade lägenheter med sämre isoleringsvärde, med betydligt högre energiåtgång och kostnader. Detta i inte fullt ändamålsenliga hus med blåbetong, samt risker med fortsatt problematik kring bland annat radon, fukt och mögel. Vid renovering kommer hyrorna höjas enligt bruksvärdet och förhandling.

Det har ifrågasatts att vi river ettor för unga för att bygga större lägenheter till andra boendegrupper. Vi storsatsar sedan många år på bostäder för unga och vi har idag en stor andel ungdomsbostäder (677 lägenheter exklusive studentboende), lägenheter där unga har företräde. I det här fallet gör vi en bedömning att det i Åhus finns en stor efterfrågan på varierat utbud av lägenhetsstorlekar till fler målgrupper.

I samband med fastighetsöversyn 2014/2015 stod det klart att Dammlyckan, byggt 1958 med 28 ettor och två tvåor, var i behov av omfattande renovering. Vår utgångspunkt var att renovera, men efter den upphandling som gjordes stod det klart att renovering inte var ekonomiskt försvarbar, då det skulle hamna på en kostnadsnivå som nyproduktion och med risker som nämnts ovan. ABK:s styrelse tog därför ett enhälligt beslut om att söka rivningslov.

Vi vill nu arbeta vidare, i nära dialog med kommunen, för att på platsen bygga nya attraktiva hyreslägenheter till rimliga hyror, något som behövs i Åhus likväl som i resten av kommunen.

Sven-Erik Bergkvist

ordförande ABK

Christer Nilsson

vice ordförande ABK

Henrik Strand

vd ABK