Respektera polisen

Debatt Artikeln publicerades

Replik till Anders Zackrés (13/3) och Göran Nilsson (13/3). Det är mycket intressant med debatter inom olika områden, men debattören måste också veta vad han talar/skriver om. Mina svar grundar sig på att jag arbetar inom det område som nu diskuteras, och ganska väl känner till hur det fungerar.

Jag bemötte Zackrés inlägg eftersom det innehöll många felaktigheter och antaganden. På vilket sätt har ni båda inblick i polisverksamheten, och känner till allt detta ni skriver om? Jag har definitivt inte ondgjort mig över Zackrés erfarenheter, endast förklarat hur polisen arbetar. Och att sedan Zackrés favoritord är ironiserar, lämnar jag därhän.

Allra först vill jagförtydliga mitt ”häpnadsväckande” uttalande om att polisen endast utreder de brott som har en identifierad gärningsman. I inlägget (13/3) har Zackrés en egen hypotes om hur man kanske ska göra.

Naturligtvis har man jobbat med ärendet för att få fram vittnen och andra spår, men utan resultat. Hittar man således ingenting som kan peka ut gärningsmannen, så läggs ärendet ner. Det kan senare återupptas om nya bevis kommer fram.

Nilsson skriver att det i dag råder en seriös debatt om vår nuvarande polisorganisations förmåga och kompetens att klara upp vardagsbrotten.

Ja, jag har också läst om livegranskningen som en kvällstidning ska ta upp, och det är kanske där som Zackrés och Nilsson fått sina kunskaper om att nästan alla vardagsbrott i det närmaste avskrivs omgående?

Jag känner inte till detta fullt ut, men tror mig veta att de ärenden som avskrivs är de som bedömts inte vara några brott, eller av andra anledningar inte går att utreda.

Angående att poliserna har mycket skrivarbete efter en arbetsinsats på fältet, så menar Nilsson att andra kan sköta det! Hur går det ihop? Ska någon annan skriva avrapporterings-PM om polisen X upplevelser på platsen? Ska någon annan renskriva de förhör som polisen X hållit?

Nilsson, du och många flerhar erfarenheter av olämpligt polisbemötande, och det är bara att beklaga. Så får det inte vara och jag vet inte i vilket läge du blivit olämpligt bemött.

Men poliser är utöver yrket endast människor och kan också ha dåliga dagar. Det får dock inte påverka deras beslut ute bland allmänheten, så som att gripa misshandlare och tjuvar, rapportera fortkörare och stoppa rattfyllor, eller att vara ohövliga mot folk.

Ja, det finns ärendeprioriteringar, och en mopedslakt ligger inte högt på listan om det inte finns lediga polispatruller att tillgå. Vapen och knivar måste man se upp med, men jag tror inte bärare av dessa vapen tillhör den kategori som stjäl och slaktar mopeder.

Och ja, småbrott av unga leder ofta till grövre brott, men polisen i Kristianstad har duktiga ungdomsutredare som verkligen försöker fånga upp de unga i tid.

Angående mannen med väckarklockorna så var det mest lite kuriosa, men sant, och ett exempel på vilken sorts ”brott” som polisanställda måste lägga ner tid på.

För övrigt känns det bra att ha fått till den här debatten där jag haft möjlighet att på ett enkelt sätt, utan några byråkratiska termer, redogöra för sådant som allmänheten inte känner till. Det som förundrar mig mest är att de som inte arbetar inom myndigheten vet så mycket mer!

Mina slutord i detta blir: Polisen är inte lat!