Rikets lagar måste respekteras – även av Åhus Beach

Debatt Artikeln publicerades

Att valrörelsen dragit igång framgår med stor tydlighet när Peter Johansson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, ryter till i artikeln "Nu får det vara slutgnällt" (Kb 16 juli). Fast man ibland kunde önska det var så enkelt, valrörelse eller ej. Vi har ett enastående kompendium, som heter Sveriges rikes lag, som såväl "gnällspikar", som politiker och allmänhet måste hålla sig till.

Att driva företag är kringgärdad med ett antal lagar och förordningar, det är välkänt för alla företagare. Företagarnas organisationer har under decennier försökt få till stånd ett enklare regelverk, som skulle göra det lättare och mindre komplicerad att starta och driva företag. Tvärtom har regelbördan ökat på ett för företagen okontrollerbart sätt. Man kan därför undra om företagarorganisationerna fyller sin uppgift utöver att vara sociala samlingsplatser, lika med större delen av föreningslivet, samt att man arbetar för att skaffa rabatter och förmåner för medlemmarna.

Det är medborgarnas skyldighet att känna till gällande lagstiftning från A till Ö. Sveriges rikes lag är en volym på närmare 2000 tätskrivna sidor, så var och en kan förstå att det inte finns möjlighet för varje företagare eller medborgare att känna till alla regler och förordningar man kan "snubbla över" i sin iver att driva det egna företaget framåt. Inga säkra gränsdragningar är tillräckligt säkra ur allmän synvinkel.

Mats G Jönsson har nu i sin iver att säkra publiken och beachhandbollen för intrång och ickebetalande "plankare" låtit sätta ut staket några meter ut i sjön. Det har renderad Åhus Beach en anmälan om överträdelse av något lagrum. Med tanke på den stora tillgång beachhandbollen utgör för tusentals sportande ungdomar från när och fjärran, "pengaströmmen" blir ett stort kassatillskott för Åhusföretagen och för Kristianstads kommun, bör det vara lätt att åtgärda de uppkomna bristerna. Om icke med dispens för de få veckorna, så med staket mot havet, med gångstig utanför.

Som jag tidigare har nämnt är det här en bra plats i Hanöbukten för en utökning av Kristianstad kommuns evenemangsplats på Täppet, men klok av skadan bör ansökan lämnas i god tid. Alla "gynnare av jantelagen" är alltid "på gång" och i regel mycket snarstuckna med ett snabbt svar till hands, och använder givetvis sin medborgerliga rätt att anmäla allt och alla, även för bagateller.

Som sagt, Sverige Rikes Lag måste respekteras, vare sig det är valrörelse eller ej. Jag önskar fortsatt framgång för Mats G Jönsson och lycka till med beachhandbollen kommande år.

Svend E. Pedersen

Åhus