Ro och stillhet bör råda på begravningsplatser

Debatt Artikeln publicerades

Har någon upplevt sig ha varit på en fungerande begravningsplats som inte är omgärdad av mur eller staket?

Jag tycker det är pinsamt, som nu gång på gång framförts, att förståelsen för behovet att värna sista vilorummet för människor tydligen inte finns. Svenska Kyrkan måste få göra som den tycker är bäst för att nyttja sina tillgångar och värna såväl kyrkofriden som den ro och stillhet som bör råda på begravningsplatser.

Framförda motiv mot omgörningen runt kyrkan är rent ut sagt flum, hur samråden gått till vet inte jag men föreningen Gamla Christianstad känner sig tydligen trampad på tårna.

John Hamilton