Rör inte våra pensioner

Debatt Artikeln publicerades

Det är anmärkningsvärt att det från moderat håll kommit förslag om att politiskt reglera placeringar i olika pensionsfonder, skriver Jan Dahlquist, som tycker att det är fel att investeringar flyttas till förnyelsebar energi.

Det förekommer starka påtryckningar från miljöorganisationer på AP-fonderna och andra pensionsförvaltare om att ändra placeringsinriktningen i aktieportföljerna från investeringar i olje- och gasaktier till investering i en aktieportfölj med företag inom förnyelsebar energi.

Men att nu även från politiskt håll börja reglera placeringsinriktningen av våra pensionspengar är ytterst anmärkningsvärt. Att förslaget dessutom kommer från den moderata finansmarknadsministern Peter Norman och kollegan Johan Hultberg (debattartikel i Dagens Industri nyligen) överraskar nog många. Ett parti som har stått för marknadsekonomi är nu på väg in i samma planekonomiska tänkande som den samlade vänstern.

En aktieportfölj, exempel en miljard kronor, med olja och gasaktier från 2002 är i dag värt cirka 2,5 miljarder. En motsvarande aktieportfölj med investering i så kallad förnyelsebar energi har i dag ett värde av cirka 300 miljoner. Alltså förlorat två tredjedelar av investerat belopp.

Jämför 2,5 miljarder med 300 miljoner...

Detta under en tid med gigantiska statliga subventioner till förnyelsebar energi. Nu när subventionerna tas bort eller kraftigt reduceras blir det ännu sämre utveckling.

Utspelet från Norman och Hultberg kom i valtider vilket är minst sagt förvånande. Man framstår förutom som okunnig även som ”pensionärernas fiende nummer ett”.

En nästan religiös och hysterisk rädsla för koldioxiden är nog förklaringen till detta ”stolpskott”.

Den gynnsamma och måttliga globala uppvärmningen med cirka 0,8 grader under cirka 150 år (de senaste 18 åren ingen uppvärmning) tillsammans med ökad koldioxidhalt har starkt bidraget till ökande växtlighet till gagn för det hungrande befolkningen i världen. Men klimatet är som det alltid har varit – kaotiskt normalt.