Rösta grönt för jämställdhet

Debatt Artikeln publicerades

Tolv år har gått sedan Socialdemokraterna publicerade en skrivelse om problematiken med könsmaktsordningen.

De senaste åtta åren har vi haft en borgerlig regering som sannolikt inte heller haft ambitionen att få ett jämställt Sverige. Löneskillnaderna har ökat under Alliansens tid vid makten.

Ett demokratiskt, hållbart samhälle bygger på lika villkor, skyldigheter och rättigheter för alla.

Feminismensom begrepp missförstås, och smutskastas tyvärr fortfarande.

Ordet manshat förekommer ibland när man talar om feminism, men har absolut ingenting med feminism att göra.

Att vara feminist betyder inte att vara feminin eller att arbete för feminism handlar om ”kvinnofrågor” utan feminismen är en ideologi, som erkänner att vi lever i ett ojämställt samhälle och som genom en feministisk strävan vill få en ekonomisk/politisk och social jämställdhet mellan könen.

Det talas ibland om att Sverige är mera jämställt än andra länder som någon slags ursäkt för att inte arbeta vidare för jämställdhet.

Tänk om man gjorde samma jämförelse vad gäller den ekonomiska välfärden i samhället med att säga att vi har en bra välfärd i Sverige i förhållande till andra länder. Allting kan bli bättre. Vi i Sverige bör i så fall vara ett föregångsland.

Stat, landsting och kommun har ett stort ansvar att vara ett bra föredöme i sitt arbetsgivaransvar.

Kvinnor är mer drabbade av ohälsa inom arbetslivet än vad männen är eftersom det inom kvinnodominerade arbetsplatser finns en arbetsmiljö som leder till mer förslitningsskador och sjukskrivningar.

Vi i Kristianstadkommer att verka för bland annat att:

En kartläggning upprättas över löner inom kommunen, som ska mynna ut i en handlingsplan för att komma tillrätta med ojämställda löner.

Heltidstjänster ska bli norm och med möjlighet till deltid.

Avskaffa delade turer.

Förbättra arbetsmiljön inom kvinnodominerande arbetsplatser.

Fler anställda inom vård och omsorg.